Del 6 de març al 5 de maig 2018

Sala d'exposicions

HORARI:

De dimarts a divendres, d’11 h a 15 h i de 17 h a 20 h

Dissabtes de 10 h a 14 h

La imatge gràfica associada al disc té els seus orígens en la mateixa  creació del suport i en la necessitat d’explicitar-ne el producte  mitjançant una crida visual al probable comprador. És amb l’aparició del  disc de vinil el 1948, però, quan es desenvolupa una professió creativa  que té els seus precedents en els treballs gràfics signats per André  Girard (Columbia, La Voix de son Maître) o Alex Steinweiss (Columbia) en  la dècada del 1930.