Del 20 de setembre al 22 d'octubre de 2016

Sala d'exposicions

HORARI

De dimarts a divendres d'11h a 15h i de 17h a 20h.

Dissabtes de 10h a 14h.

El dissabte 1 d’octubre de 1927, Antoni Rovira i Virgili iniciava un nou projecte periodístic amb la publicació del primer número del vespertí La Nau. Ho feia amb un article titulat  «Escriptors i repòrters», on defensava el paper del periodista per damunt del literat: arribà a afirmar que «Sense reportatge no hi ha periodisme, i l’escriptor que menysprea el  repòrter és un neci vanitós».