Del 24 de març al 27 d'abril de 2016

Sala d'exposicions

HORARI

De dimarts a divendres d'11h a 15h i de 17h a 20h.

Dissabtes de 10h a 14h.

La influència que Ramon Llull ha exercit al llarg dels segles s’observa especialment en els fons bibliogràfics que ens n’han arribat. En localitzem més enllà, no ja del domini lingüístic català, sinó de la geografia europea.

La Biblioteca de Catalunya, amb una quarantena de manuscrits i una rica col·lecció d’incunables i impresos, amb obres de Llull i de seguidors seus, situa Barcelona en un lloc destacat del rànquing de ciutats que custodien obres lul·lianes. Els fons de la Biblioteca són representatius de diverses etapes i facetes de la biografia intel·lectual del beat, i així mateix de la seva posteritat, especialment a partir de mitjan segle xiv.