Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Catalogació / Publicacions tècniques / Utilitzar el Dublin Core / Elements bàsics de Dublin Core: Propietat intel·lectual
Elements bàsics de Dublin Core: Propietat intel·lectual

Títol

Utilitzar el Dublin Core

Contribuïdor  (traducció):

Biblioteca de Catalunya

Creador:

Diane Hillmann

Data d'edició:

2002-04-25

Identificador:

http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques/Utilitzar-el-Dublin-Core/Elements-basics-de-Dublin-Core-Propietat-intel-lectual

última versió anglesa:

http://dublincore.org/documents/usageguide/

Traduccions: 

http://dublincore.org/resources/translations/

Estatus del document:

Traducció catalana d'una Recomanació de la  DCMI

Descripció del  document:

Aquest document està pensat com a punt d'entrada dels usuaris del Dublin Core. Ajudarà els no especialistes a crear registres descriptius simples de recursos d'informació (per exemple, documents electrònics). Els especialistes poden trobar en el document un punt de referència útil per a la documentació del Dublin Core, a mesura que aquesta canvia i creix.

 

4. Elements bàsics. Propietat intel·lectual

Contingut

Propietat  intel·lectual

Instanciació

Cobertura

Contribuïdor

Data

Descripció

Creador

Format

Tipus

Editor

Identificador

Relació

Drets

Llengua

Font

   

Matèries

   

Títol

   

         
En les descripcions que es donen a continuació, s'especifica una etiqueta formal d'una sola paraula per fer més simple l'especificació sintàctica dels elements per als esquemes de codificació. Tot i que alguns entorns, com ara HTML, no són susceptibles a majúscules i minúscules, es recomana una bona pràctica sempre: adherir-se a les convencions al cas en els elements dels noms donats a continuació per tal d'evitar conflictes en l'eventualitat que les metadades es convertissin subseqüentment a un entorn susceptible a majúscules i minúscules, com ara XML/RDF.

Algunes informacions poden aparèixer com a pertanyents a més d'un element de metadades. Tot i que, normalment, hi haurà una elecció preferida òbvia,  xisteix una superposició semàntica potencial entre alguns elements. En conseqüència, es requerirà, ocasionalment, un cert judici per part de la persona que assigna les metadades.  

4.8 Autor/creador

Etiqueta: Creator

Descripció de l'element: Entitat que té la responsabilitat principal de la creació del contingut del recurs. Els exemples de creador inclouen una persona, una organització o un servei.

Pautes per a la creació del contingut:

Els creadors s'han de llistar separadament en el mateix ordre en què  apareixen en la publicació. Els noms personals s'han de llistar primer pel cognom, seguit del nom de pila, etc. Quan hi ha dubtes, es dóna el nom tal com apareix i no es fa la inversió.

En el cas d'organitzacions en què clarament és present una jerarquia, es llisten les parts de la jerarquia de major a menor, separades per punts. Si no queda clar on és present una jerarquia o quina és la part major o menor, es dóna  el nom tal com apareix en el document.

Si el creador i l'editor són el mateix, no es repeteix el nom a la zona de  Publisher. Si la naturalesa de la responsabilitat és ambigua, es recomana  utilitzar com a editor les organitzacions i com a creador les persones. En casos de responsabilitat menor, altra que la creació, s'utilitza l'element Contributor.

Exemples: [ genèric]  [ HTML simple] [HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.9 Editor

Etiqueta: Publisher

Descripció de l'element: Entitat responsable d  fer el recurs disponible. Els exemples d'editor inclouen una persona, una organització o un servei. Normalment el nom d'un editor s'utilitza per a indicar l'entitat mateixa.

Pautes per a la creació del contingut:

La intenció d'especificar aquest  camp és identificar l'entitat que proporciona accés al recurs. Si el creador i  l'editor són el mateix, no es repeteix el nom a la zona de Publisher. Si la naturalesa de la responsabilitat és ambigua, es recomana utilitzar com a editor les organitzacions i com a creador les persones. En casos de responsabilitat  menor, altra que la creació, s'utilitza l'element ContributorCol·laborador.

Exemples: [ genèric]  [ HTML simple] [HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.10 Altres col·laboradors

Etiqueta: Contributor

Descripció de l'element: Entitat  responsable de fer contribucions al contingut del recurs. Els exemples de Col·laborador inclouen una persona, una organització o un servei. Normalment, el nom d'un Col·laborador s'utilitza per a indicar l'entitat mateixa. Pautes per a la creació del contingut: Aquí s'apliquen les mateixes pautes generals per a noms de persones o d'organitzacions com a creadors. genèric]  [ HTML simple] [HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.11 Gestió de drets

Etiqueta: Rights management

Descripció de l'element: Informació sobre els drets exercits sobre el recurs. Normalment, l'element Drets inclou una menció de gestió dels drets sobre el recurs o una referència a un servei que proporciona aquesta informació. La informació sobre els drets sovint comprèn els drets de propietat intel·lectual, Copyright i altres drets sobre la propietat. Si l'element Drets és absent, no es poden fer assumpcions sobre l'estatus d'aquests i d'altres drets respecte al recurs.

Pautes per a la creació del contingut:

Actualment s'utilitza tant per a una menció textual com per a un URL.

Exemples: [ genèric]  [ HTML simple] [HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]