Informació sobre la publicació

Comitè Tècnic
Recomanació d'estàndards, pràctiques i estratègies

 

Directrius per a la producció i preservació d'objectes d'àudio digital

 

IASA-TC04

Segona edició

 

A cura de Kevin Bradley

Hi han contribuït:

Kevin Bradley, National Library of Australia, President de la IASA i  Vice-Chair del IASA TC; Mike Casey, Indiana University; Stefano S. Cavaglieri, Fonoteca Nazionale Svizzera; Chris Clark, British Library (BL); Matthew  Davies, National Film and Sound Archive (NFSA); Jouni Frilander, Finnish Broadcasting Company;

Lars Gaustad, National Library of Norway i Chair del  IASA TC;

Ian Gilmour, NFSA; Albrecht Häfner, Südwestrudfunk, Germany;

Franz Lechleitner, Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences (OAW);

Guy Maréchal, PROSIP; Michel Merten, Memnon; Greg Moss, NFSA; Will Prentice, BL;

Dietrich Schüller, OAW; Lloyd Stickells and Nadia Wallaszkovits, OAW.

 

 

 

 

Revisat pel  IASA Technical Committee, aleshores format (a més dels professionals citats anteriorment), per

Tommy Sjöberg, Folkmusikens Hus, Sweden; Bruce Gordon, Harvard University;  Bronwyn Officer, National Library of New Zealand;

Stig L. Molneryd, The National Archive of Recorded Sound and Moving Images, Sweden;

George Boston; Drago Kunej, Slovenian Academy of Sciences and Arts;

Nigel Bewley, BL; Jean-Marc Fontaine, Laboratoire d’Acoustique Musicale;

Chris Lacinak; Gilles St. Laurent, Library and Archives, Canada;

i Xavier Sené, Bibliothèque Nationale de France.

 

 

 

 

Editat per la Biblioteca de Catalunya, carrer de l'Hospital, 56  08001 Barcelona

per acord amb la International Association of Sound and Audio Visual Archives

 

c/o Secretary-General:
Ilse Assmann
Media Libraries
South African Broadcasting Corporation
PO Box 931, 2006 Auckland Park
South Africa

 

1a Edició publicada el 2004
2a Edició publicada el 2009

1a edició electrònica en català, 2012

 

IASA-TC04 Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects: standards, recommended practices, and strategies: 2nd edition/ edited by Kevin Bradley

Aquesta publicació proporciona orientació als arxivers de material audiovisual i enfoca d’una manera profesional la producció i conservació d’objectes d’àudio digitals.

 

Traducció al català:

Enric Giné. Departament de Sonologia, ESMUC. Tasso Laboratori de so.

Marc Sueiro. New York Public Radio Archives. Masterdisk Studios

 

Aquesta obra ha comptat amb l’assessorament terminològic del TERMCAT

 

 

© International Association of Sound and Audio Visual Archives (IASA) 2009

Prohibida la traducció sense el consentiment exprés de la Junta Executiva de la IASA, i en consonància amb els documents  Guidelines & Policy Statement, Translation of Publications Guidelines,Guidelines for the Translation of IASA Publications & Workflow for Translations

(http://www.iasa-web.org/translation-publications-guidelines)

Aquesta publicació ha estat aprovada pel Sub-Commitè de Tecnologia del Programa Memòria del Món de la  UNESCO.

 DL B 17197-2012

 

Patrocinador de les traduccions a l'anglès:

 

Patrocinador d'or:

QUADRIGA -- the Archive Solution

We keep audio alive.

www.Cube-Tec.com

 

Patrocinador de plata:

 

Patrocinadors de bronze: 

 

  

___________________________________

SUMARI      Prefaci a la segona edició-->