Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació (SEPIC)

Tasques i funcions

Organitza i gestiona els dipòsits de la biblioteca tant pel que fa a les condicions d'espai i equipament com al lliurament de documents a les sales de lectura. Té cura de la conservació i preservació dels documents. Assessora institucions del país en aquestes matèries.

Qui treballa a Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació (SEPIC)

Hisria

Creat l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. En formen part els tallers d’enquadernació i de restauració, que anteriorment havien format part de l’antiga Escola de Bibliotecàries.

Dades de contacte:

Núria Grau Subirà

Núria Grau Subirà

Cap

ngrau@bnc.cat

+34 93 270 23 00 (ext.840131378)

+ informació a

Professionals > Preservació i Conservació