Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1870-

Casals


(Actualització 14/01/2016)

Ramon Casals i Xiqués i Primitiu Sanmartí fundaren, el 1870, l’editorial Tipografía Católica, juntament amb una llibreria i un taller d’impremta. Quan per raons polítiques, el 1873, Sanmartí hagué d’abandonar el país, Casals comprà la part de l’exsoci i hi incorporà el seu germà Miquel. Els inicis de l’editorial vingueren marcats per l’edició d’obres religioses, que combatien la irreligiositat creixent, com ara les de l’eclesiàstic i apologeta Félix Sardá y Salvany, del qual editaren nombrosos llibres i opuscles. D’aquesta primera època foren, també, la publicació de tres revistes religioses i de diferents obres de Jacint Verdaguer.

El 1906, s’inicià la publicació de la Revista bibliogràfica. Es diversificà el catàleg amb altres continguts a banda dels religiosos, encara predominants.

+ informació

Consulteu el fons

Catàlegs d'editors i llibreters de la col·lecció Bergnes de las Casas (Biblioteca de Catalunya)

Catàlegs d'editors de Catalunya (Biblioteca de Catalunya)


Llanas, Manuel. L’edició a Catalunya. Segle XIX. [Barcelona]: Gremi d’Editors de Catalunya, 2004.

Llanas, Manuel. L'edició a Catalunya. Segle XX (fins a 1939). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005.

Llanas, Manuel. L’edició a Catalunya. Segle XX (1939-1975). Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2006.