Del 17 de novembre al 19 de desembre de 2015

Sala d'exposicions

HORARI

De dimarts a divendres d'11h a 15h i de 17h a 20h.

Dissabtes de 10h a 14h.

Les fronteres, generalment determinades per condicions geogràfiques i esdeveniments històrics, apareixen i desapareixen. Una constatació d’aquest fet es pot visualitzar a través d’unes representacions gràfiques que aporten informació d’àmbit territorial i polític: els mapes.