Capítol 5. Extracció de senyal de suports originals