Boletín de la Compañía Trasatlántica de Barcelona (Madrid, 1892-1898)

Document digitalitzat

Apareix per primer cop el 20 de febrer de 1892 amb el propòsit de ser l’organ de difusió de les activitats de la Compañía Trasatlántica: Informació sobre el seu personal - moviments, càrrecs, jubilacions, pensions - ; sobre la situació dels seus vaixells, el moviment marítim, els itineraris, les mercaderies ; sobre les construccions i reparacions ; les agències de la Compañía, anuncis. Destaca el llistat dels passatgers a bord dels seus vapors sovint són la única font d’informació, al nostre país, sobre els viatgers transoceànics (1892-1898).

La seva periodicitat el 1892 era de 3 cops al mes (dies 10, 20 i 30), entre 1893-1898 va ser quinzenal (dies 15 i 30). El 1895 es va refondre amb la Revista de Navegación y Comercio, entre 1896 i 1898 ocupà la part final de la Revista de Navegación y Comercio però amb paginació pròpia i contínua, mes a mes. El darrer any (1898) call destacar que s'especificava “suplemento al núm XXX de la Revista de navegación y comercio”. Inclou índex al final del volum de desembre de 1892, 1893, 1894 i 1896). El 1899 torna a estar refosa amb la Revista de Navegación y Comercio, continua la paginació de la revista mare i queda reduïda a dues pàgines, dedicades només a informació del personal, ja no apareixen ni els vaixells amb els llistats de passatgers.

Original en paper:
Museu Marítim de Barcelona
Descripció del document Digitalització