Catalunya marítima (Barcelona, 1919-1921)

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 572

El 30 de gener de 1919 comença a aparèixer una revista amb certa ambició i abast: Catalunya Marítima. De moment anunciava: "Surt els dies 10, 20 i 30 de cada mes". A partir del número 11, però, és "revista quinzenal", i des de l'any III, "revista mensual". Era una de les publicacions de l'Editorial Catalana, que ja hem trobat, i es dedicava al foment de la marina. Inseria articles doctrinals i notes i informacions sobre drassanes, almadraves, moviment d'entrada i sortida de vaixells en els ports catalans i una munió d'altres notícies interessants referents a la marina catalana. El director era Josep Pugés. Tenia setze pàgines a dues columnes i cobertes, de format 300x215 mm. Valia cinquanta cèntims el número i l'imprimia l'"Editorial Catalana" als seus tallers d'impremta (Mallorca, 257 i 259), amb la redacció al mateix local on la tenia La Veu de Catalunya (Escudellers, 10 bis). Va sortir fins al juliol de 1921 (número 7 de l'any III).

Original en paper:
Museu Marítim de Barcelona
Descripció del document Digitalització