Diablo suelto, El (Barcelona, 1863-1865) 

Document digitalitzat

Publicació de caràcter humorístic gràfic en castellà apareguda a Barcelona. Es publicaren un total de 56 números entre el 18 d'octubre de 1863 i el 4 de juny de 1865.

El seu redactor, propietari i director era Antonio G. Hermosa. De periodicitat setmanal, patí diverses suspensions, especialment freqüents el seu 3r any de publicació.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona