Diario de Barcelona (Barcelona, 1792-1994) 

Descripció del document

[1792-1835] [1836-1854] [1855-1862]
L'1 d'octubre de 1792 sortia a la llum el primer número del Diario de Barcelona. Era l'inici d'una de les publicacions amb més continuïtat i més influent en la història de la premsa de Catalunya. Fundat per Pere Pau Husson amb llicència de Carles IV, el Diario de Barcelona, va arribar el 1814 a mans de la família Brusi, qui a més de ser-ne propietària durant un llarg període, el dirigí bona part de la seva existència; la publicació passà per diverses etapes de desenvolupament, esplendor, crisi i decadència fins que, finalment, el 1994 deixà d’editar-se definitivament en paper. Aparegué en format digital de 1998 fins al 2009. El Diario de Barcelona va experimentar canvis d'orientació, llengua, títol i suspensions al llarg de la seva vida de més de dos-cents anys, que són reflex de la pròpia història i situació política i social del país.

+ informació a la Gran Enciclopèdia Catalana

Document digitalitzat
Original en paper:
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona; Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació; i Biblioteca de Catalunya