Diario curioso, ... (Barcelona, 1762 -privilegi de 1761) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 32

En canvi, el Diario curioso, historico, erudito y comercial, publico y economico que surt per primer cop el 7 de gener de 1762 a Barcelona gràcies a un home de temperament periodístic acusat com és Pedro Ángel de Tarazona -pel nom no sembla pas català- vol atendre tots els temes, comprenent-hi la més ardent actualitat ciutadana, L'imprimia Cristòfor Escuder, l'administrava Francesc Feliu i Codina i es trobava en venda a diversos indrets de la ciutat -especialment a les barberies, al Born, al Regomir, a la Boqueria i a la Placeta dels Peixos-. Admetia anuncis i notícies i ens ha arribat una col·lecció de cinquanta-tres números -números quotidians, que s'aturen el 28 de febrer de 1762.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona