Flaca, La (Barcelona, 1869-1873) 

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Ressenya de: Pintó, Roser. La Flaca : revista liberal i anticarlina.
En: Tresors de la BC [en línia]. Biblioteca de Catalunya. http://www.bnc.es/fons/tresors.php

Revista publicada a Barcelona entre el 27 de març de 1869 i el 3 de març de 1876. Va patir diverses suspensions i, per evitar la censura, es va publicar sota diverses capçaleres: La Carcajada, La Risotada, La Risa, La Madeja política, El Lío i La Madeja.

Està considerada com la publicació més incisiva i crítica de la realitat del seu temps. Tenia bons col·laboradors; els textos apareixien sense signar o amb pseudònim, però el més destacable és la qualitat de les il·lustracions, realitzades en quadricromia per Tomàs Padró. Les caricatures, que van marcar època, van fixar l'estil i els tipus del caricaturisme polític de l'Estat espanyol del segle XIX.

Cronologia:
La Flaca apareix el 27 de març de 1869, data deduïda, ja que s'hi pot llegir 'marzo del primer año del último entorchado de D. Juan Prim', i acaba amb el núm. 100, publicat el 3 de setembre de 1871. Continua amb el títol La Carcajada , que veu la llum el 17 de gener de 1872. Els núm. 17-19 es publiquen, però són retirats i substituïts per les capçaleres La Risotada, que publica dos números, l'1 i el 6 de juny de 1872; i per La Risa, que publica un número el 15 de juny del mateix any. La publicació es reprèn novament amb el títol La Carcajada , el núm. 20, del 22 de juny de 1872. Acaba amb el núm. 37, del 31 d'octubre de 1872. Recupera el títol primitiu de La Flaca. Comença amb el núm. 38, el 7 de novembre de 1872. Acaba amb el núm. 84, el 4 d'octubre de 1873. Continua la numeració de La Carcajada. Segueix amb el títol La Madeja política, l'1 de novembre de 1873. Els núm. 15-21 són substituïts per El Lío, que publica 7 números, del 7 de febrer al 18 d'abril de 1874. Reprèn amb el núm. 22, el 2 de maig de 1874. Acaba amb el núm. 50, el 19 desembre de 1874. El títol La Madeja, comença el 2 de gener de 1875. Acaba amb el núm. 22, el 3 de març de 1876.