Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Flama (Barcelona, 1931-1936) 

Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 784

Amb Flama, que apareix per primera vegada el 4 de desembre de 1931, trobem la primera publicació catalana de la Federació de Joves Cristians. Tenia vuit pàgines a quatre columnes, de format 440x320 mm, impreses als "Obradors Gràfics Favència", Provença, 140, i valia vint cèntims el número, amb la redacció a Santa Anna, 11 i 13. Flama es dedicava a la propagació del catolicisme entre la joventut catalana. A les seves pàgines hom donava compte dels actes celebrats pels fejocistes. Flama anava il·lustrat amb dibuixos i fotografies. Va continuar apareixent tots els anys de la República, fins al juliol de 1936.