Garbí (Barcelona, 1933-1936) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Isabel Busquets Corbera. Mestra coordinadora de la Biblioteca “Pere Vergés” de l’ Escola del Mar de Barcelona

La revista Garbí és la portaveu de l’Escola del Mar, escola innovadora i avantvanguardista que fou liderada per Pere Vergés amb un equip de mestres il·lusionats per aquest projecte pedagògic, fundada per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona el 26 de gener de 1922 a la platja de la Barceloneta.

La revista apareix per primera vegada l’1 de novembre de l’any 1933. La idea d’editar-la sorgeix arran de l'informe Institucions Escolars a l’ Aire Lliure presentat en un Congrés a Brussel·les l’any 1931. L’aleshores Conseller Tècnic de la Comissió de Cultura -Manuel Ainaud- animà a Pere Vergés, el jove director, a crear una publicació on s’ expliqués la vida de l’Escola del Mar.

Aquesta revista és publicada en català mensualment en un format de 220x160 mm des de novembre de 1933 fins a juny de 1936. Els números 1 i 2 són manuscrits amb quatre il·lustracions en color diferents per cada exemplar amb un tiratge de 70 exemplars del nº 1 i de 120 exemplars del nº 2. Del 3 al 5 són dactilografiats. Com a curiositat, cal esmentar que cada portada dels números 3 i 4 és diferent amb un dibuix en color a la coberta. Els alumnes de tota l’Escola realitzen al llarg de quatre mesos 1.160 dibuixos originals, inèdits i diferents. El tiratge és de 200 exemplars. Aquestes revistes de la primera època s’ editen amb la tècnica de l’hectografia.

El primer Consell de Redacció el formen set alumnes d’ 11 a 14 anys: dos redactors en cap, dos assessors tècnics, dos administradors i un cal·lígraf esperonats per Mercè Barba (mestra dels grans) i el mateix Pere Vergés.

Al Pòrtic del nº 3 escriuen “Volem que la nostra revista sigui de tots, i que amb el nom de GARBÍ expliqui tot el que fem a l’Escola del Mar. Nosaltres ho explicarem segons la nostra manera de veure-la, els antics alumnes, també segons la seva, que és diferent de la nostra i la dels professors que és diferent de la nostra i la dels antics alumnes. I així, la visió serà completa”.

La segona època comença a partir del núm. 6, els números són impresos a Art del Llibre al carrer Palma de Sant Just, 4, i més endavant al carrer Lladó, 1 de Barcelona. Les il·lustracions alternen reproduccions fotogràfiques de l’Escola a la coberta i l’interior amb dibuixos en blanc i negre. Les revistes contenen seccions fixes: Pòrtic, Cal parlar bé, Impressions, Contes, Noticiari, La vida que fem a l’ Escola del Mar, La nostra Biblioteca, Meteorologia, Escacs, Música i Cròniques entre altres.

També s’editen fascicles monogràfics: La Vida Social a l’ Escola del Mar l’ octubre de 1935 i La Biblioteca dels nens a l’ Escola del Mar el gener de 1936 amb motiu del XIVè aniversari de la fundació de l’Escola.

La publicació es mantenia gràcies a les subscripcions setmanals dels alumnes de 0,10 ptes. i les d’altres subscriptors vinculats amb l’ escola d’1 pta. mensual. La revista es deixa d’editar a l’esclatar la guerra civil el juliol de 1936.

Després de la guerra, aquesta revista ha reprès la seva publicació amb el mateix títol i la mateixa procedència, però amb els textos en castellà.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Associació de mestres Rosa Sensat