Gorra de cop, La (Barcelona, 1875-1876) 

Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 274

Un altre setmanari humorístic que surt per primera vegada el 24 d'octubre de 1875 amb el format 370x265 mm, i les quatre pàgines a tres columnes, i el preu de dos quartos obligat, pertanyia, com d'altres que hem vist, al partit republicà. Hi col·laboraven Josep Garriga, Josep Verdú (Gestus), Abelard Coma, Salvador Cort, Josep Llorens i, com a dibuixant gairebé exclusivament, Pahissa. Tirava principalment contra els carlins i explicava el títol i la capçalera (una immensa gorra de cop sobre els atributs de l'art) d'aquesta manera: "Si fóssim com los gats, que cahuen sempre de peus, o com los pobres, que cahuen sempre de c.....ert modo, ó com las donas que cahuen de totas maneras, podriam prescindir d' aquella especie de "paracaidas"; pero nosaltres som noys y com tenim lo cap molt gros, indici segur de la nostra sabiduría, no podem caurer mes que de cap, y d' aqui la necessitat de provehirnos de La Gorra de Cop." El darrer número d'aquest setmanari humorístic i satíric sembla que fou el 14 , del 29 de gener de 1876.

Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona