Gràcia-Rambles (Barcelona, 1934) 
Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 781-782

... Amb el mateix format de El Be Negre va sortir, el 17 de març de 1932 , un periòdic que indubtablement s'acoblava a la fòrmula feta popular pel setmanari de Josep M. Planas. Es deia Gràcia-Rambles i es presentava com a "Setmanari Humorístic", amb les seves vuit pàgines a cinc columnes, format 500x435 mm (el número 5, que fou el darrer, només tenia quatre pàgines a set columnes, d'un format més gran encara; 585x435 mm).

La majoria dels treballs literaris que duia Gràcia-Rambles eren anònims; entre els que van signats llegim els següents noms: E. F. Gual, Avelí Artís, Jaume Passarell, Pere Mialet, Cecili Gasòliba i d'altres. Gràcia-Rambles anava il·lustrat amb nombrosos dibuixos de diferents artistes: Passarell, Tisner, Grau Sala, Soka, Quelus, Clapés, Ignasi Vidal, Roca, Guasp, etc. ...

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona