Ilustració catalana , La (Barcelona, 1880-94; 1903-1917) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0033510.xml

Revista gràfica editada a Barcelona del 1880 al 1894 ... En una segona època (1903-17) aparegué com a setmanari ...

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya