Nuri, La (Barcelona, 1925-1926) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 683

També surt pel 1925 (26 de novembre) La Nuri, una publicació infantil que cercava preferentment un públic femení. Oferia "contes i novel·letes adequades, amb historietes, dibuixos, jocs, comèdies, endevinalles". Tenia setze pàgines a dues columnes, de format 285 x 190 mm, impreses per Ràfols, Portaferrissa, 15, i amb la redacció al carrer de Barbarà, 9. Va reunir una col·laboració selecta: Ignasi Iglésias, Lola Anglada, Clovis Eimeric (Lluís Almerich), Margarida Bellesguard, Josep M. Folch i Torres, E. Orfil i els dibuixants Rafael Tona, Xirinius, Josep Robert i altres, demés de Lola Anglada. La Nuri no va tenir una vida massa llarga; el darrer número publicat és el 17, del 18 de març de 1926.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya