Pájaro Verde (Barcelona, 1860-61) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0048382.xml

Setmanari satíric, publicat en castellà a Barcelona des del 7 d'octubre de 1860 fins al 25 de maig de 1861.

+ informació