Pakitu (Barcelona, 1923-1926) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Col·lecció Particular

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 671

Trobem, d'antuvi, Pakitu, el primer número del qual surt e 3 d'octubre del 1923, per tal de substituir el Papitu, suspès ben aviat d'ençà del cop d'Estat del General Primo de Rivera. Pakitu té les mateixes característiques del Papitu: setze pàgines a dies columnes de format 280 x 220 mm, impreses a can Costa, del carrer Comte de l'Assalt, 45, amb la redaciió al carrer de Barbarà, 15. Al primer número ja anuncia que "mentre l'hereu sigui fora, s'encarregarà de divertir la parròquia en Pakitu, el seu germà petit". Aquesta absència durà bastant: fins al 20 d'octubre de 1926 no fou aixecada la suspensió del Papitu, en sortir novament aquest periòdic, va deixar automàticament de sortir en Pakitu. Fora d'això -de la materialitat del títol-, els dos setmanaris són idèntics de contingut i de to.