Tralla, La (Barcelona, 1903-1907) 


Document digitalitzat
Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 358-360

Ens correspon ara de presentar un grup nombrós de publicacions que, en aquells anys de 1900 a 1910, a través de penyores , suspensions i prohibicions, canvis de nom, escissions i dissidències, formulaven, setmana darrera setmana, les exigències del catalanisme més radical. És just de començar aquesta enumeració amb La Tralla, setmanari que va sortir del 31 d’octubre de 1903 al 18 de gener de 1907, després de publicar 153 números. Era un periòdic de gran format (455 x 325 mm), amb quatre pàgines a quatre columnes, que passà d’una impremta a l’altra (“Comunal”, del carrer d’en Roca, els dos primers números; Fidel Giró, del 3 al 15; “Arte Moderno”, Passeig de Gràcia, 83, del 16 al 26) fins a estabilitzar-se a “La Renaixensa”, del carrer de Xuclà. El subtítol de La Tralla ja era prou expressiu: “Setmanari satírich. No l’equivoqueu ab el d’enfrente. Mudarà l’ petadó cada setmana. Surt els dissabtes”. ( A partir del número 27, el dia de sortida fou el divendres.)

En fer la presentació del nou setmanari, l’editorialista, que signa El Nostre Carreter, ens diu que “és catalanista y demòcrata de debò. Els de casa poden dir tot el que vulguin y de la manera que vulguin.Respecta totas las ideas, si els que las tenen respectan las mevas y si las profesan honradament”. L’editor de La Tralla fou Vicenç A. Ballester, el qual també col·laborà activament al periòdic, dirigit per Domènec Fornés i també per Josep M. Folch i Torres. Givenel diu: “Fou una publicació radicalment catalanista; va sofrir moltes denúncies i fins suspensions, i alguns dels seus redactors foren empresonats.”

En efecte, La Tralla era un setmanari de lluita, dedicat a la defensa i propaganda dels ideals catalanistes, i les campanyes que va dur a terme li valgueren gran nombre de denúncies (els números 46, 57, 67, 70, 71, 82, 83, 99, 100 i 101 foren denunciats; el número 111 fou recollit per la policia; fou denunciat igualment el número 152) i penyores (el número 71 valgué una penyora de 125 pessetes i el número 100 una altra de cinc-centes). Amb motiu d’aquestes denúncies, demés, foren empresonats els seus redactors Marcel Riu, Josep M. Folch i Torres i Pelagrí Llangort, i aquests dos darrers sofriran, encara, un llarg exili en terres de França. Entre els redactors i col·laboradors de La Tralla trobem els següents noms: Joan Mallos, Lluís Manau i Avellanet, Marcel Riu, Joan Llorenç, Vicenç A. Ballester, Pelegrí Llangort, Agustí Pedret i Miró, Pere B. Tarragó, Joan Delclòs, Joan Jaumandreu, Vicenç Caldés i Atús, Eugeni Xammar, Pere Flo i Illes, Josep Fontcuberta, Josep Batista, J. Morera Soler, Joan B. Alsina, B. Matí i Julià, Miquel Balmas, R. Valls, Carles Costa, Rossend Llurba, Ramon Casals, Jaume Carbonell, Lluís Fàbrega Amat, Pere Salom i Morera, Casimir Giralt, J. López, Valentí Ventura, Maria Pellicer, A. Isart Bula, Joan B. Alemany i Borràs, Amfòs Sans i Rossell, Alexandre Bulart i Rialp, Pere Manén i Artés, Lluís Tió i altres.

La Tralla publicà diversos números extraordinaris, que són:
            Núm. 8, 19 de desembre 1903. Número Calendari, vuit pàgines a dos colors. Preu, quinze cèntims (el preu del número ordinari era de cinc cèntims).
            Núm. 12, 16 de gener 1904. Dedicat a la implantació de la “República Lerouxiana”; vuit pàgines i deu cèntims.
            Núm. 67, 3 de febrer 1905. Dedicat a commemorar el tercer aniversari del “Quixot”; vuit pàgines i deu cèntims de cost.
            Núm. 82, 19 de maig 1905. Dedicat a la República Cubana. Número molt interessant, de vuit pàgines a dos colors. Preu: quinze cèntims.
            Núm. 109, 24 de novembre 1905. Dedicat a la Unió Catalanista ; vuit pàgines i deu cèntims.
            Cal remarcar que el número  següent, 110, va sortir el 236 de novmebre i que aleshores el periòdic, com el altres diaris i semanaris catalanistes, fou suspès per ordre governativa. Novament autoritzada la seva publicació, va reaparèixer amb el número 112, el 4 de maig de 1906.
            Núm. 115, 26 de maig 1906. Dedicat a la Solidaritat  Catalana; vuit pàgines, deu cèntims.
            Núm. 122, 13 de juliol 1906. En remembrança de la Presa de la Bastilla; vuit pàgines, deu cèntims.
            Núm. 152, 15 de gener 1907. Dedicat a les Dones Catalanes; vuit pàgines, deu cèntims.
            En aquest número extraordinari, La Tralla inseria un article signat Elisabeth Malgrat, amb el títol “Era castellana!...”, el qual va originar un gran rebombori i que motivà la suspensió definitiva del periòdic, desprès de la publicació del número següent, del 18 de gener.

Amb les seves campanyes vibrants, intransigents, àdhuc excessives, La Tralla adquirí una gran popularitat entre la joventut catalana. Això explica els intents repetits per a continuar-la, amb títols semblants, i àdhuc la resurrecció del títol i del format, uns anys més endavant.