Veu del poble, La (Barcelona, 1921-1922) 


Revista nacionalista publicada a Barcelona de 1921 a 1922 amb el lema: pàtria, llibertat, democràcia, obrerisme, i el subtítol Setmanari d'Esquerra Catalana.

De periodicitat setmanal aparegueren 9 números, el darrer dels quals sortí el 19 de gener del 1922.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya