Vic: publicació artística (Vic, 1934-1936) 


Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 354-355

Vic. “Publicació artística”. 1934. De 116 pàgines i cobertes, de format 330 x 250 mm, impreses a “Tipografia Franciscana”, i redacció a plaça dels Màrtirs, 38, 2n. Preu del número solt, cinc pessetes. Era una revista artística, que només sortia una vegada a l’any (hem vist fins al segon número, de l’any 1935), i que era confegida i editada per l’Agrupació “Amics de la Ciutat”. Donava a conèixer els diferents aspectes, comercials, artístics i turístics de la ciutat de Vic”, il·lustrat amb 43 gravats que reprodueixen aspectes de la cèlebre decoració que Josep M. Sert va fer per a la Catedral.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques