Vila-Nova (Vilanova i la Geltrú, 1917-1918)

Document digitalitzat

Document digitalitzat Descripció del document

Original en paper:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 264

"Periòdic quinzenal". 18 d'octubre de 1917. De quatre pàgines a tres columnes, format 350 x 245 mm. Impremta "Social", Santa Madrona, 21 (on també hi ha la redacció). Preu de venda, vint-i-cinc cèntims el número. Una revista literària que pren l'herència de l'anterior [Themis] i que ens fa saber al primer número que "Vila-Nova surt al carrer per aplegar a Vilanova els batecs de sentit catalanesc que en l'host del joves de la Catalunya nova s'inicien amb clarícies d'una civilització definitiva, sintetitzada pel nacionalisme integral del nostre poble. Nacionalisme, per nosaltres, és vida creadora. I en aquest sentit, Política vol dir obra cultural." Vila-Nova tingué dues capçaleres diferents, tallades en fusta. Van sortir-ne 21 números, fins a setembre de 1918.