You are at: Home / Collections / Search the collections / Centre de Documentació Musical de Catalunya
Casa Bartomeu

Centre de Documentació Musical de Catalunya

Institution for the preservation and dissemination of the Catalan music
(Barcelona, 1983-2005)

Llibres moderns

Més de 4000 monografies procedents del fons d'aquesta entitat recentment integrada a la biblioteca de Catalunya. Temàtica musical majoritàriament en castellà i català

Acces: General room

Scope: Finals del segle XIX i segle XX

Origin: Donatiu

Origin date: 2005

Fons fotogràfic

38085 documents fotogràfics dels fons Emili Bosch, Pau Barceló i altres. Les fotografies documenten concerts, actes, personatges i entitats relacionades amb el mon de la música.
El fons Emili Bosch consta de 31100 fotografies que daten entre 1963 i 1973.
- 11500 còpies en paper b/n 9x12 cm
- 50 còpies en paper b/n en diferents formats
- 19000 negatius b/n 6x6 cm
- 300 negatius b/n 4,5x6 i 6x9 cm
- 100 negatius b/n 35 mm
- 150 negatius color 9x12 cm
El fons Pau Barceló consta de 5685 fotografies que daten entre 1977 i 1986.
- 1377 còpies en paper b/n 18x24 cm
- 20 còpies en paper color 18x24 cm
- 4252 contactes positius 35 mm
- 36 negatius 35 mm
El fons varis del Centre de Documentació Musical consta de 900 fotografies en paper b/n i color en diferents formats que daten entre 1922 i 1986.

Acces: In process, check their availability to    

Origin: Donatiu

Origin date: 2005

Related URL's :

Gran enciclopèdia catalana

Viquipèdia

Tags: Institutional archives , Music , Photographs

Return