You are at: Home / Collections / Search the collections / Pedro Pons, Agustín
Pedro Pons, Agustín

Pedro Pons, Agustín

(Barcelona, 1898-1971)
Metge internista

Biblioteca personal

Col·lecció Agustí Pedro Pons

Col·lecció formada per 2.453 volums de temàtica no relacionada amb la medicina. Els llibres mèdics els va llegar a l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia

Acces: Room reservation

Scope: S. XIX-XX

Origin: Llegat d'Agustí Pedro Pons

Origin date: 1973

Reserva hemerogràfica

La Col·lecció de Premsa Agustí Pedro Pons (Biblioteca de Catalunya) és una col·lecció de números uns i solts de publicacions periòdiques. La seva procedència sembla estar associada al llegat del metge barceloní. La col·lecció és oberta per la qual cosa s'incrementa amb números actuals i retrospectius. Als seus inicis constava d'unes 800 capçaleres. Al 2011 la col·lecció conté 1949 capçaleres catalogades.

Acces: Room reservation

Scope: 1792 fins a l'actualitat

Related URL's :

Gran Enciclopedia Catalana

Reial Academia de Medicina de Catalunya

Tags: Periodicals , Personal libraries

Return