You are at: Home / Collections / Search the collections / Sèrie General d'Arxiu
Sèrie General d'Arxiu

Col·lecció miscel·lània de documents de diferents procedències

Arxiu

La col·lecció està formada per 573 unitats que ocupen 24 metres lineals

Acces: Room reservation

Scope: Des de l'any 991 al 1983

Tags: Archive , Manuscripts , Patrimonial papers

Return