Menu más alto


Llistat alfabètic de bases de dades

A

ALADÍ: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
Catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a les 201 biblioteques de la Xarxa (192 biblioteques i 9 bibliobusos).

American Society for Microbiology Journals 
Accés al text complet de les 11 revistes editades per l'American Society for Microbiology.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Annual Reviews 
Base de dades a text complet d'articles sobre l'estat de la qüestió (reviews) en diferents àrees de les ciències biomèdiques, físiques, socials i altres (publicacions especials). Text complet fins al 2013. 
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Aranzadi
[Accés restringit usuaris BC]
Legislació estatal, autonòmica i europea a text complet. Recursos inclosos: Continguts Aranzadi Bibliotecas.
Cobertura: Legislació estatal des del 1929; jurisprudència a partir del 1979; resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiencia Nacional, Tribunal Económico Central i Audiències Provincials des del 1992; legislació europea des del 1952; resolucions vinculants de la Dirección General de Tributos des del 1998; convenis col·lectius des del 1979.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)
Portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un Dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del CSUC.

ARGUS
Catàleg de les biblioteques públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

B

BDHAH. Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l'època moderna i fins l'any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.

Biblioteca Cochrane Plus
[Accés restringit usuaris BC]
Conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència. Subscripció realitzada pel "Ministerio de Sanidad y Consumo" per a tot l'estat espanyol.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Biblioteca Nacional de España
Conté en un únic catàleg les referències bibliogràfiques de llibres moderns publicats a partir del 1831, llibres antics, fullets i fulls impresos fins el 1830, manuscrits, revistes i diaris, gravats, dibuixos i fotografies, mapes i plànols, vídeos, partitures i enregistraments sonors.

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
És fruit d'un conveni entre la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís Vives. Amb aquest acord es pretén, d'una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear. El portal ret homenatge a la figura de l'important humanista valencià Joan Lluís Vives, per tot el que representa la seva obra en la cultura europea del Renaixement.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Col·lecció de materials digitalitzats de tot tipus (tant els produïts originalment en format digital, com els digitalitzats a partir de documents impresos ja existents, audiovisuals i altres).

Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG)
Permet la consulta dels fons de 38 biblioteques i centres de documentació que donen suport a l'activitat de les entitats de l'administració pública de Catalunya. Són centres orgànicament i funcionalment independents, especialitzats en disciplines diferents i que ofereixen col·leccions i serveis diversos.

BNF
Catàleg de la biblioteca nacional de França

British Library
Catàleg de la biblioteca nacional del Regne Unit.

C

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10  milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d'altres biblioteques associades. Biblioteques del CCUC

Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC)
Conté registres de documents impresos des dels inicis de la impremta fins al 1900, conservats en biblioteques de Catalunya --tant de titularitat  pública com privada-- independentment de la llengua i del país de publicació de les obres. No recull informació sobre publicacions periòdiques, mapes, material gràfic i música impresa. S'incrementa diàriament. Iniciat el 1983, col·labora des de 1992 amb el Ministerio de Cultura en la tasca d'inventariar el patrimoni bibliogràfic de l'Estat espanyol.

Catàleg de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Accés en línia a les monografies i publicacions periòdiques que formen part dels fons de la Biblioteca i de l'Hemeroteca. No tots els documents apareixen encara al catàleg en línia.

Catàleg de l'Arxiu Municipal de Barcelona
En aquest Catàleg dels Fons Documentals de l'Arxiu Municipal de Barcelona es poden consultar tots els fons i col·leccions. En aquest sentit, es poden cercar els documents referents al Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern, arxius privats o institucionals, entre d'altres.

Catalogue Collectif de France/CCFr
Catàleg col·lectiu de biblioteques franceses. Més de 30 milions de documents. Inclou el catàleg de la BNF i del SUDOC, el catàleg col·lectiu de biblioteques universitàries.També inclou fons patrimonial.

Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas (CCBIP)
Permet l'accés a les col·leccions de 53 biblioteques públiques de  l'Estat (BPE) i de 16 xarxes de biblioteques públiques de comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, Navarra, País Basc, Principat d'Astúries i Regió de Múrcia).

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Defensa
Inclou els fons de 52 biblioteques i centres de documentació de biblioteques que depenen del Ministerio de Defensa i dels seus organismes autònoms. Conté casi 600.000 registres. Destaca el fons de la Biblioteca Central Militar. 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Judiciales
Inclou els registres de més de 200 biblioteques que pertanyen als òrgans judicials de totes les comunitats autònomes. 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales
Reuneix les descripcions bibliogràfiques dels fons de les biblioteques especialitzades de los Archivos Estatales i del Centro de Información Documental de Archivos (CIDA).

Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas
Gestionat per la BNE inclou les publicacions periòdiques que es conserven en més de 1.000 biblioteques espanyoles. 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
Conté l'inventari i descripció dels fons i col·leccions bibliogràfiques dipositades en biblioteques espanyoles, públiques o privades, que per la seva antiguitat, riquesa o singularitat, constitueixen el Patrimoni  Bibliogràfic Espanyol. Els registres descriuen en la seva major part diferents edicions d'obres impreses entre els segles XV i XX. 
Els registres es poden veure en format ISBD i es pot conèixer el número d'exemplars existents i la biblioteca o biblioteques dipositàries.

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
Catàleg col·lectiu de biblioteques italianes. Inclou el fons de les dues biblioteques nacionals i d'altres biblioteques universitàries, acadèmiques i locals. Conté més de 16 milions de registres.

Catálogo REBIUN
Catàleg col·lectiu de la Red de Bibliotecas Universitarias. Inclou registres de 76 biblioteques universitàries, de les biblioteques del CSIC i també inclou els registres de la BNE, la BC i de les Biblioteques del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, entre d'altres centres associats. Actualització bimestral.

Century Past History
Recursos de qualitat accessibles en línia sobre temes històrics  de diverses branques. Conté tres apartats principals: llibres, història dels Great Lakes States i recursos en línia. Inclou cartografia política i militar, història de la medicina i fotografia entre d’altres.

Cerca Fons i col·leccions de la BC
Base de dades que recull els documents de la Biblioteca de Catalunya que formen una col·lecció o arxiu, ja sigui per temàtica, per procedència o pel seu propietari anterior.

Cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC)
Cercador que permet accedir a les descripcions dels fons documentals que es custodien als arxius comarcals i dels documents que els formen, sempre i quan es tracti de fons descrits i consultables.
Es poden fer cerques globals dels fons de tots els arxius de la Xarxa o bé només dels que es troben en un determinat arxiu. Amb l’opció "Coneix els fons de l’arxiu" podeu visualitzar la Guia dels fons del centre agrupats per tipus de fons. Permet fer cerques lliures o acotades, per tipus, nom i/o dates dels fons.
En un futur, s'associaran de forma progressiva les imatges d’una part dels documents que es descriuen.

COPAC
Catàleg que permet la cerca combinada en aproximadament 90 biblioteques nacionals, universitàries i de recerca del Regne Unit i Irlanda.

D

Dialnet – Universidad de la Rioja
Portal de difusió de la producció científica d'àmbit hispà. Conté referències bibliogràfiques de més de 3000 revistes i accés al text complet d'alguna d'elles. Entre d'altres serveis, ofereix alertes gratuïtes dels nous continguts a usuaris registrats.

Directory of Open Access Books
El principal objectiu del DOAB es incrementar la visibilitat dels llibres  electrònics en Accés Obert. El editors acadèmics estan invitats a proporcionar les metadades dels seus llibres d’accés obert al DOAB. Les metadades seran recol·lectades amb la finalitat de maximitzar la difusió, visibilitat i impacte. Els agregadors poden integrar els registres dels seus serveis comercials i les biblioteques poden integrar el directori en els seus catàlegs en línia, ajudant així a acadèmics, estudiants i públic en general a descobrir els llibres. El directori està obert a tots els editors que publiquen en Accés Obert llibres acadèmics avaluats per experts (peer-reviewed); i ha de contenir el màxim de llibres possible, sempre que aquestes publicacions estiguin en accés obert i compleixin els requisits acadèmics.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Directori de revistes electròniques d'accés obert (open access). Permet l'accés gratuït a revistes científiques i acadèmiques de qualitat. També es poden cercar articles de revista.

E

eBook Collection (EBSCO)
[Accés restringit usuaris BC]
Llibres electrònics d'Humanitats i Ciències Socials (abans NetLibrary). La majoria dels títols són en anglès (1.191 de subscripció i 3.453 de lliure accés)
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

eBooks UPC
[Accés restringit usuaris BC]
Col·lecció de llibres digitals creats per autors de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Ebrary
[Accés restringit usuaris BC]
Portal de llibres electrònics a text complet. Inclou e-Libro.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

EconLit (ProQuest)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades de referències bibliogràfiques de revistes, llibres i dissertacions. Inclou resums, citacions, ressenyes i enllaços a articles en text complet.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

eDU-Library
Portal que permet l'accés en línia a gairebé 70 llibres electrònics de l'editorial Documenta Universitaria (vinculada a la UdG i la UPF) mitjançant el portal Edu-Library. Es poden trobar monografies acadèmiques sobre diversos temes i escrites en català, castellà o anglès.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Elsevier ScienceDirect
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades de revistes i llibres electrònics de continguts dels àmbits d’enginyeria, ciències de la vida, salut, ciències socials i humanitats. Accés a més de 2.000 títols de revistes orientades principalment als àmbits de la medicina, la ciència i la tecnologia. Accés a més de 4.000 títols de llibres electrònics publicats entre els anys 1995 i 2013. Text  complet dels títols publicats per Elsevier i anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon,  Harcourt  Health Sciencies i altres editors.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles - (Journals) (eBooks)  

Emerald Insight
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes publicades per Emerald Group Publishing Ltd.

ERIC (Education Resources Information Center)
Base de dades sobre educació produïda per l'US Department of Education. Recull: Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Inclou tant articles a text complet com referències bibliogràfiques amb resum.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

European Union Legal Database (EUR-Lex)
Informació legislativa de la Comunitat Europea publicada al DOCE (edición especial española del Diario Oficial)1952-1967 text complet, Diario Oficial  Serie L 1968-- text complet, Diario Oficial Serie C 1986-- referencies, Serie de documentos COM Finales 1995-- referències.

Europeana: biblioteca digital de la UE
Biblioteca digital de la Unió Europea que reuneix dos milions de documents de biblioteques nacionals, arxius, museus i organitzacions audiovisuals europees.

F

Fons d'història local
Catàleg retrospectiu de recursos documentals relacionats amb la història local i història de Catalunya disponibles a centres de documentació d'arreu de l'Estat espanyol. És un projecte del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Fons i col·leccions documentals de l'Arxiu Històric de la BC
Pergamins i fons documentals de l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya (s. IX - XX).

G

Gale Virtual Reference Library
[Accés restringit usuaris BC]
Col·lecció de 40 enciclopèdies i obres de referència en ciència, tecnologia i  medicina
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

GreenFILE (EBSCO)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades que conté informació sobre l’impacte tant positiu com negatiu de l'ésser humà en el medi ambient i temes relacionats: escalfament global, pol·lució, energies renovables, reciclatge, etc. També relaciona el medi ambient amb disciplines com l'agricultura, l'educació, el dret, la salut i la tecnologia.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

H

Health and Medical Collection (antic ProQuest Medical Complete)
[Accés restringit usuaris BC]
Articles de revista a text complet; inclou l'accés a les descripcions i resums de MEDLINE. És la fusió de ProQuest Medical Library i ProQuest Research Library - Health Module.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

HISPANA (Directorio y recolector de recursos digitales)
Iniciativa del Ministeri de Cultura que recull els projectes i iniciatives de digitalització existents a Espanya. Si feu una cerca a ROAI buscareu a la vegada a tots els dipòsits digitals entre els quals hi ha el TDX, RECERCAT i RACO on participa la Biblioteca de la UVic.

I

IEEE Xplore
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

ÍnDICEs CSIC
Base de dades referencial i bibliogràfica que recull referències d’articles publicats en revistes científiques espanyoles dels àmbits de les ciències socials i humanes, ciència i tecnologia, ciències mèdiques i multidisciplinars. És la nova plataforma de consulta per accedir als continguts de les bases de dades bibliogràfiques ICYT, IME i ISOC.

ingentaconnect.com (Ingenta)
Servei d'accés al document multidisciplinar. Posa a l'abast milers de revistes electròniques acadèmiques i científiques, així com d'editors comercials.

Inventari de bobines de l'arxiu històric de Ràdio Barcelona
L'any 1994, en commemoració del seu 70è aniversari, Ràdio Barcelona va cedir la  seva discoteca completa i un ampli conjunt de programes i enregistraments propis, que constitueixen una interessant mostra de parlaments, entrevistes i moments històrics emesos a través de les ones de la cadena amb més anys de l'Estat.

ISBN
Base de dades dels llibres editats a Espanya des de 1972.

ISSN
Eina per identificar més d'un milió de publicacions periòdiques i per accedir a  informació i recursos relacionats.

J

JournalTOCs
Base de dades de sumaris d'àmbit mundial. Recull els sumaris de més de 14.000 revistes acadèmiques de totes les disciplines, procedents de més de 600 editors.

JSTOR Arts & Sciences I Collection (Humanities)
[Accés restringit usuaris BC]
Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

JSTOR Arts & Sciences II Collection (Social Studies)
[Accés restringit usuaris BC]
Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

JSTOR Arts & Sciences III Collection
[Accés restringit usuaris BC]
Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

K

Der Karlsruher Virtuelle Katalog
Coordinat pel presitigiós Karlsruhe Institute of Technology. Combina la cerca en nombrosos catàlegs col·lectius europeus, juntament amb altres d'abast mundial i de llibres de segona mà.

L

Lecture Notes in Computer Science
[Accés restringit usuaris BC]
Versió electrònica a text complet de la col·lecció de monografies "Lecture Notes in Computer Science" (LNCS). Inclou les subcol·leccions "Lecture Notes in Artificial Intelligence" (LNAI) i "Lecture Notes in Bioinformatics" (LNBI).
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Library of Congress
Catàleg de la biblioteca del Congrés dels Estats Units. La col·lecció conté llibres, revistes, recursos electrònics, manuscrits, mapes, material audiovisual, sonor i altres.

Library, Information Science & Technology Abstracts
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades bibliogràfica gratuïta especialitzada en biblioteques i gestió de la informació. Cobreix, entre altres, les següents matèries: Classificació, Catalogació, Bibliometria, Recuperació d'informació en línia. Conté més de 600 monografies, publicacions periòdiques, informes d'investigació i actes de congressos.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Lletra
Portal i directori de recursos d'Internet sobre literatura catalana.

M

MathSciNet (AMS)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades de referències bibliogràfiques i ressenyes de publicacions.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

MEDLINE (CSA)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades produïda per la National Library of Medicine (EUA). Conté uns 12 milions de referències i el text complet d’articles mèdics publicats en 4.800 revistes de l’àmbit de la biomedicina, des de 1966 fins l'actualitat, especialment dels EUA i de 70 països més. Inclou articles de revista, ressenyes, cartes, editorials, articles biogràfics. Abasta totes les especialitats mèdiques i paramèdiques (medicina, infermeria, odontologia, veterinària, ciències preclíniques i sistemes de salut).
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Memòria Digital de Catalunya
Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya.

Mendeley Institutional Edition
Gestor de referències bibliogràfiques molt innovador, amb característiques avançades de xarxa col·laborativa. La versió MIE ofereix més prestacions que la versió clàssica.
Descripció, condicions d'ús i manuals

N

Nature (NPG)
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes Nature i Nature News editades per Nature Publishing Group.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Naxos Music Library
[Accés restringit usuaris BC]
Col·lecció de música clàssica accessible en línia. Inclou els catàlegs sencers de les discogràfiques Naxos, Marco Polo i DaCapo, més de 6.200 cds i 90.000 tracks de música clàssica, òpera, jazz, blues, New Age... Mentre s’escolta, es pot consultar la informació sobre les obres i els compositors, produïda per Naxos. Permet fer cerques per gènere, compositor, títol, artista, instrument...

New York Times Archive (1851-1980)
Accés al text complet dels articles del The New York Times.
New York Times Archive (1981-present)
Accés al text complet dels articles del The New York Times.

O

OAIster
Projecte de la University of Michigan Digital Library Production Service. Aquesta col·lecció recull recursos digitals gratuïts orientats a la comunitat acadèmica. Busca a la vegada en nombrosos repositoris digitals d'accés obert. 

Oxford Journals
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes editades per Oxford University Press.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

P

Patrologia Latina Database (ProQuest)
[Accés restringit usuaris BC]
Col·lecció de literatura teològica cristiana. Comprèn 1000 anys d’escrits llatins de teologia, filosofia, literatura i història que tenen a veure amb l’àmbit cultural europeu. La sèrie llatina cobreix els Pares Llatins des de Tertul·lià (200 d.C.) fins el Papa Innocenci III (1216). Inclou glossari, notes i accés al document complet.

Periodicals Index and Archive Online (ProQuest)
[Accés restringit usuaris BC]
Arxiu retrospectiu de revistes científiques digitalitzades, que dóna accés al text complet de més de 500 publicacions de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Physical review journals (APS)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades amb accés al text complet de 14 revistes electròniques de física publicades per American Physical Society.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Portal Revistas Complutense
Des d'aquí podeu consultar i obtenir el text complet dels articles publicats a les revistes científiques editades pel Servicio de Publicaciones de la UCM i també d'altres revistes editades pels departaments de la UCM que s'incorporen a aquest projecte d'edició digital.
El portal disposa de més de 70 revistes i més de 20.000 articles.

Premsa catalana digitalitzada
Plataforma de diaris i revistes catalans digitalitzats que descriu i enllaça unes 2.000 capçaleres.
És un inventari cooperatiu que pretén:

  • Facilitar l’accés a la premsa catalana digitalitzada des d’un únic portal, que les institucions poden actualitzar en línia.
  • Actuar com a instrument de suport a la planificació de digitalitzacions pròpies i de preservació dels originals en paper, ja que també inclou les que estan en procés de publicar-se.

Project Gutenberg
És un recull de llibres electrònics lliures que va ser ideat el 1971 per Michael Hart. Recull obres que han passat al domini públic, especialment obres de referència i clàssics de la literatura. La versió principal és en anglès, tot i que estan sorgint seccions en altres llengües majoritàries. Després de ser finançat i hostatjar per la Universitat d'Illinois, des del 2000 està emparat per una fundació independent.

Project Muse
[Accés restringit usuaris BC]
Revistes electròniques de més de 70 editorials universitàries nord-americanes coordinades per la Johns Hopkins University.

Proquest Ebook Central
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades que conté 512 llibres electrònics en text complet de diverses  editorials. Les àrees cobertes són: educació, literatura, geografia, ciències, dret, ciències socials, música, etc. Inclou els llibres electrònics antigament recollits als agregadors Ebrary=E-libro (de 1999 a 2016) i Myilibrary (de 2007 a febrer de 2018). 
Descripció, condicions d'ús i manuals

PsycINFO (ProQuest)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.
Hi ha 2.524 títols de revistes aproximadament.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

PubMed
Base de dades desenvolupada per la National Library of Medicine i el National Center for Biotechnology Information. Permet cercar referències bibliogràfiques en el camp de la literatura biomèdica.

R

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert )
Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

REBECA
Base de dades que conté registres bibliogràfics en format Ibermarc de tot tipus de documents. Està concebuda com una font de recursos per a la catalogació automatitzada, principalment dirigida a les biblioteques públiques.

Rebiun
Catàleg bibliogràfic col·lectiu de la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas.

RECERCAT (Diposit de la Recerca de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Recolecta: Recolector de ciencia abierta
Portal iniciat per la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), que té com a objectiu promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles.

Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS)
Busca en els catàlegs de 19 biblioteques de museus de titularitat estatal.

Revistes científiques en línia de l'IEC
El Portal de Revistes Científiques en línia de l’IEC ofereix un entorn comú d’accés a les revistes científiques publicades per l’Institut d’Estudis Catalans. Incorpora un cercador que permet fer cerques pel títol, l'autor, la matèria, el resum o els mots clau.

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO)
[Accés restringit usuaris BC]
Bibliografía musical completa per a investigadors a nivell mundial. Compren més de 875.000 referències procedents de 178 païsoso en 143 idiomes.

RIPM - Retrospective Index of Music Periodicals (EBSCO)
[Accés restringit usuaris BC]
És una bibliografia internacional anotada, amb anàlisi detallat dels escrits sobre la història de la música i la cultura entre 1800 i 1950 -des de Beethoven a Bartok, de Berlioz a Berg, i de Schubert a Shostakovich-, proporcionats per reconeguts especialistes i editors. RIPM s'actualitza dues vegades l'any i en l'actualitat indexa el contingut de 120 revistes de música: articles, ressenyes, il·lustracions, exemples musicals, anuncis, notes de premsa, i molt més. A més, RIPM ofereix més de 5.000 traduccions Anglès-idioma d'articles de revistes en altres idiomes.

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600
Base de dades que recull més de 700.000 registres bibliogràfics de manuscrits musicals, a partir del 1600, amb la indicació de la biblioteca on es troben.

Royal Society of Chemistry Journals
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes editades per Royal Society of Chemistry.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

S

SAGE Journals Online
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes electròniques
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

SciELO - Scientific Electronic Library Online
Accés al text complet d'una col·lecció de revistes científiques  principalment iberoamericanes. Inclou també revistes espanyoles,  portugueses i sud-africanes. 

SpringerLink Journals
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet fins al 2014 de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005).
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

SpringerLink eBooks
[Accés restringit usuaris BC]
Accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies "Lecture Notes in Computer Science" (LNCS), que inclou les subcol·leccions "Lecture Notes in Artificial Intelligence" (LNAI) i "Lecture Notes in Bioinformatics" (LNBI).
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

T

Taylor & Francis
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes editades per Taylor & Francis i de l'anterior  Informa Healthcare. Text complet del 2008 al 2011.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Teacher's Reference Center (EBSCO)
[Accés restringit usuaris BC]
Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

TDX. Tesis Doctorals en Xarxa
Repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Traces
Base de dades bibliogràfica que recull la informació relacionada amb la filologia catalana en les seves diferents disciplines.

Trencadís: Fons locals digitalitzats
Trencadís és el dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la  província de Barcelona. Té com a objectius:
- promoure i difondre la cultura local facilitant l'accés a tot tipus de materials culturals i de qualitat, nascuts digitalment o bé impresos i digitalitzats posteriorment
- donar a conèixer col·leccions úniques i/o poc conegudes del patrimoni de les biblioteques
- preservar aquells documents antics que tenen un estat físic delicat

Tresors de la BC
Permet accedir a la descripció de fons singulars de la BIblioteca de Catalunya.

V

Vanguardia, La. Hemeroteca
[Accés restringit usuaris BC. No es pot consultar fora de la BC]
Permet fer cerques en els exemplars de La Vanguardia des de 1881, buscar un dia concret i descarregar les edicions impreses de La Vanguardia des de 1881. Permet fer la cerca a tot l'arxiu per paraula clau, per data i per tendències.

Vanguardia, La
 [Accés restringit usuaris BC]
 Accés als darrers 30 dies de l'edició digital de La Vanguardia.

Vanguardia, La (edició impresa)
[Accés restringit usuaris BC]
Permet visualitzar les edicions de l'últim any de forma interactiva.

W

Wiley Ebooks
[Accés restringit usuaris BC]
Llibres electrònics a text complet.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Wiley Online Library - Journals
[Accés restringit usuaris BC]
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing entre 1997 i 2012.
Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

World Biographical Information System Online (Gale)
[Accés restringit usuaris BC. No es pot consultar fora de la BC]
Base de dades biogràfica. Dóna accés a les dades de més de 4 milions d'articles biogràfics extrets d'obres de referència publicades des del segle XVI, digitalitzades per K.G. Saur. Es pot consultar la informació bàsica de tots els arxius biogràfics però només permet accedir als articles digitalitzats de l'ABEPI, Archivo Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica. I, II, III.

WorldCat.org (OCLC)
WorldCat és la xarxa de biblioteques més gran del món.