Heritage

of the Publishers and the Published of Catalonia

Barcelona, 1958-1978

Nova Terra


(Updated 14/09/2020)

El servei de publicacions de Joventut Obrera Cristiana va fundar el 1958 l’Editorial Nova Terra amb l’objectiu de fer arribar la fe a l’àmbit obrer. Partia d’una base ideològica fonamentada en el cristianisme socialista i progressista. Josep Castaño, Josep Artigal, Joan Carrera i Lleonard Ramírez crearen aquest segell, i comptaren amb Josep Verdura i Alfonso Carlos Comín com a directors literaris.

+ information