Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1490-1491. Barcelona

Títol: "Inventari dels b[éns] de misser Johan Ffont de Borrell, quòndam canong[e] de Barcelona"

Contingut: F. 1-30v: inventari de béns de Joan Font de Borrell, canonge de Barcelona [de qui l'Hospital de la Santa Creu i la Pia Almoina eren hereus]. F. 31-s. n.: encant dels béns (17 d'agost de 1490-3 d'octubre de 1491).

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Font de Borrell, J.

Observacions: Conté l'inventari detallat dels llibres que tenia "en la post pus baxa del cap del scriptori, la qual stà penjada", amb la nota al marge: "tots aquests libres lexà a son nabot": comentaris de dret canònic i textos litúrgics (ll.); epístoles de sant Jeroni i un títol no concretat de sant Joan Crisòstom (ll.); una col·lecció de llibres de la Bíblia comentats -Nicolau de Lira?- i potser copiats els anys 1430 i 1451-1453 (ll.); Usatges de Barcelona (ll.); Pere Tomic, Històries e conquestes (c.); [Pere Llombard] Sentències (ll.); [Joan de Gal·les], Summa de col·lacions (c.); [Rodrigo Sánchez de Arévalo] Speculum vitae humanae (ll.); Joan Cassià, Col·lacions (ll.); Guillem de París, Rhetorica divina (ll.); epístoles de Ciceró (ll.); [Guillaume Durand] Rationale divinorum officiorum (ll.); Francesc Eiximenis, Scala Dei (c.); constitucions del capítol de la seu de Barcelona (c.); [P. Comestor?] "històries de la Bíblia" (c.); comentari de les Sentències de Pere Llombard (ll.); [Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat] "Libre del regiment del cos", inc.: "La primera consideració" (c.); llibre d'hores (ll.) (f. 17-27v).

Número: 18607

Suport: Paper

Mides: 310 x 230 mm

Llengües: Català

Folis: f. 1-40 + s. n.

Documentació relacionada: 18606

Topogràfic: AHSCSP Herències, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 22/16/2

Localitzacions: Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Per consultar el document adreceu-vos a l'Arxiu Històric de l'Hospital de Sant Pau

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca