Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1399-1525 c. Barcelona

Títol: "Inventari dels béns d'en Pere Girgós, mercader, fet en l'any MCCCLXXXVIIII (sic)"

Contingut: 1) Inventari de béns de Pere Gircós o Girgós, ciutadà de Barcelona, fet a instàncies de la vídua, Caterina; inclou regest de l'arxiu documental (censals, propietats) (1399; acèfal). 2) Inventari de béns de Pere Girgós (1525 c.; sense relligar). Al final, memorial dels censals morts que el difunt rebia sobre les rendes de Mallorca.

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Girgós, P.

Observacions: 1) La data 1389 de la coberta sembla un error: a l'interior es fa al·lusió a documents de 1399, any en què es va publicar el testament de Girgós (BC, Perg. 346, R.15046). Notícies de llibres: unes beceroles; el Grecisme; "regles del Donat major e Cató"; "romans de la plaga de cranch que Déus tremeté sobre le gent"; un llibre "en romancs en lo qual se recompten diverses ciutats e províncies de Catay"; "mossèn Assan"; "Gènesi" (crònica); "Doctrinal". Olim: "De la heretat de Pere Girgós, nº 2", de mà de l'arxiver de l'Hospital Sebastià Roger.

Número: 18666

Suport: Paper

Mides: 305 x 230 mm

Llengües: Català

Coberta: Pergamí reutilitzat

Folis: s. n. + plec de f. 1-16

Documentació relacionada: 18645

Topogràfic: AHSCSP Herències, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 25/1

Localitzacions: Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Per consultar el document adreceu-vos a l'Arxiu Històric de l'Hospital de Sant Pau

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca