Menú superior

Ets a: Inici / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 18700

Títol: "Primera divisió y concòrdia de part de la her(e)tat y béns que foren del noble don Joan Guinart, en Barcelona populat [...]"

Topogràfic: AHSCSP Herències, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 27/61-62

Dates: 1676, agost 26. Barcelona

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Guinard, R.

Mides: 325 x 225 mm

Suport: Paper

Contingut: Concòrdia entre Jerònima Cordelles i Vila, muller de Felicià de Cordelles i abans de Joan Guinard, i Rafael Guinard, cavaller domiciliat a Barcelona, sobre el repartiment dels béns de Joan, marit i oncle, respectivament, de qui són cohereus; inclou inventari dels béns (còpia).

Llengües: Català

Coberta: Pergamí

Folis: 3 doc. (sic)

Documentació relacionada: 18732

Observacions: Amb dos documents solts numerats 61 sobre un terreny de l'herència Guinard situat al Prat. Joan Guinard havia fet testament a Barcelona el 5 de novembre de 1673, davant del notari Jacint Sescases.

Localitzacions: Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Nom del Notari: Bonaventura Vila i Francesc Torres, notaris públics de Barcelona

Per consultar el document adreceu-vos a l'Arxiu Històric de l'Hospital de Sant Pau

Tornar als resultats
Nova cerca