Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 8605

Títol: Institució de l'Hospital de Pere Desvilar

Topogràfic: BC Perg. 519

Número de Registre: 21504

Dates: 1308, maig 12 cal. [abril 20]

Nivell classificació: Altres establiments: Hospital de Pere Desvilar

Mides: 640 x 520 mm

Suport: Pergamí

Contingut: Pere Desvilar, ciutadà de Barcelona -a instància dels consellers i prohoms de la ciutat-, fa donació als pobres d'unes cases amb oratori que ha fet construir al suburbi, al lloc dit Vilanova, al costat del pont de Sant Daniel, prop del monestir de les franciscanes, on ja hi ha quatre pobres elegits per Desvilar i a partir d'ara s'alimentaran els de la ciutat en general; el fundador es reserva l'usdefruit per a ell i el seu germà Jaume Desvilar; un cop morts, l'administració anirà a càrrec dels consellers, dels cònsols de mar o de dos laics elegits pels consellers, que no podran ocupar el càrrec més de dos anys; l'hospital s'anomenarà "hospitale elemosine civitatis Barchinone institute originaliter per me, Petrum de Vilario supradictum". Amb aprovació dels consellers de Barcelona. Còpia ordenada pel veguer el 5 de setembre de 1402 i closa el dia 6.

Llengües: Llatí

Documentació relacionada: 11002,11223

Observacions: Olim "nº 1".

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Nom del Notari: Joan de Vilagaià, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures d'Esteve Despuig, ídem, per llegat de Francesc Pericai o Pericàs, ídem

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca