Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Resultats de la cerca: carn
Sobre el camp: tots
Registres trobats: 428 Feu clic a la fletxa vermella per ordenar per un camp.

Número

Dates

Títol

25

s. XVII

Nota sobre un cens de l'Hospital

44

s. XVIII

Memorial adreçat a José Patiño, superintendent general

72

s. XVIII in.

"Estado del gasto del Ospital"

81

1630, octubre 15

Ordre de capbrevar

295

1403, maig 12. Barcelona

Reconeixement de senyoria a l'Hospital

348

1714, octubre 21 (ante)

Suplicació de l'Hospital a l'intendent Patiño

357

[1633]

Súplica dels administradors de l'Hospital al Consell de Cent

466

s. XVII

"Compta de la carn se dóna a tots los oficials que servéxan en lo Hospital [...]"

467

s. XVIII

"Comte de la distribució de las trenta-quatre lliuras de carn dels oficials de l'Ospital general"

512

1717, juny 1-1718, novembre 15. Barcelona

Llibre de la carn de l'Hospital

1294

1626, febrer 22. Barcelona

Testament de Jaume Francesc Carnisser i de Millas, prevere

1502

1526, maig 8-1533, maig 5

"Libre de inventaris en lo qual són continuats tots los bens e robes que i an en lo hospital de Sancta Creu de Barchinona"

1718

1679, febrer 23. Barcelona

Concessió de sepulcre familiar

1927

1305, febrer 7 cal. [1306, gener 26]

Venda d'una casa

2185

s. XVII. Barcelona

"Formulari de Luís Pi per negossis de l'Hospital general"

2252

1621, novembre 11. Barcelona

Clàusula testamentària de Pere Joan Comes, prevere

2302

1648-1656. Barcelona

Documentació sobre Antoni Vabra, negociant

2570

1794-1820. Barcelona

"Llibre de la feyna que ha entregat a l'Hospital general de Santa Creu Andreu Trias, mestre de carros. Comensat dia 20 noembre 1781"

2579

1806, gener 1-1820, juny 3. Barcelona

"Llibre de la carn [...]"

2678

1722, març 31. Barcelona

Ordre de dipòsit per a l'abastiment de pa de Barcelona