Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Arxiu històric de la BC


Menú esquerreFons i col·leccions documentals de l'Arxiu Històric de la BC

Data: 1343, octubre 21

Contingut: Berrnat de Gurb i el seu fill Ramon atorguen un establiment emfitèutic al seu home propi Arnau Delsors sobre un tros de terra que tenen a Granollers, pel qual han rebut una entrada de 100 sous bar. de tern i han fixat un cens de 4 quarteres de forment. El document s'havia perdut i Ramon de Gurb el fa demanar (4.7.1377) al rector de Gurb, que trasllada i tanca (20.1.1378).

Nom Notari: Jaume de Puig, rector de l'església de Gurb, que tanca el 20.1.1378 sobre notes anteriors.

Observacions: Antic Top: 1-I-3. Al dors: "Gurb de Plech 6, Nº 9. Stabliment de la Orta de Granoyés." El trasllat del rector de Gurb està encapçalat per la carta de demanda del canonge Arnau de la Condamina, regent de l' Oficialat de la Diòcesi de Vic, i la sotscripció del numerari.

Procedència: Compra Solterra

Núm. Registre: 359

Suport: Pergamí

Mides: 443 x 415 mm

Estat Conservació: Bon estat (algunes taques)

Tipus de document: Establiment

Llengua: Llatí

Topogràfic: Perg. 5

Reproduccions: Accés al document

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca