Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Llista de termes i codis per als tipus de contingut d'RDA

Llista de termes i codis per als tipus de contingut d'RDA

Aquesta llista conté termes de Recursos, descripció i accés (RDA) i els corresponents codis alfabètics de tres caràcters en minúscules per als tipus de contingut d'RDA. Aquests tipus es poden enregistrar en els registres MARC bibliogràfics i d'autoritat en forma textual i/o de forma codificada amb tres caràcters en el camp MARC 336 (Tipus de contingut). En els registres bibliogràfics MARC, els tipus de contingut també es poden enregistrar, algunes vegades de forma més granular i d'altres de forma més genèrica, amb codis d'un caràcter a la Capçalera/06 de MARC (Tipus de material). A continuació es llisten els codis de tres caràcters i els termes per al camp 336 $b i $a, respectivament, juntament amb els codis corresponents a Capçalera/06.

El codi font per a aquesta llista en el camp 336 $2 (Font) és rdacontent.

Terme RDA de contingut - 336 $a Codis MARC per als termes RDA - 336 $b Codis de Capçalera/06 de MARC Bibliogràfic
conjunt de dades cartogràfiques crd e, f
imatge cartogràfica cri e, f
imatge cartogràfica en moviment crm e, f
imatge cartogràfica tàctil crt e, f
forma cartogràfica tàctil tridimensional crn e, f
forma cartogràfica tridimensional crf e, f
conjunt de dades d’ordinador cod m
programa d’ordinador cop m
moviment notat ntv a, t
música notada ntm c, d
música executada prm j
sons snd i
paraula parlada spw i
imatge fixa sti k
imatge tàctil tci k
música notada tàctil tcm c, d
moviment notat tàctil tcn a, t
text tàctil tct a, t
forma tàctil tridimensional tcf r
text txt a, t
forma tridimensional tdf r
imatge en moviment tridimensional tdm g
imatge en moviment bidimensional tdi g
altre xxx o, p
sense especificar zzz  Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Traducció de: Term and Code List for RDA Content Types
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2015


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Llista de termes i codis per als tipus de contingut
(20/07/2015)