Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RDA

Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RDA

Aquesta llista conté termes de Recursos, descripció i accés (RDA) i els corresponents codis alfabètics d'un caràcter en minúscules per als tipus de suport d'RDA. Aquests tipus es poden enregistrar en els registres MARC bibliogràfics i de fons en forma textual i/o de forma codificada amb un caràcter en el camp MARC 337 (Tipus de suport). Els tipus de suport també es poden enregistrar, algunes vegades de forma més granular i d'altres de forma més genèrica, amb codis d'un caràcter a la 007/00 de MARC (Categoria de material), en la majoria dels casos. A continuació es llisten els codis d'un caràcter i els termes per al camp 337 $b i $a, respectivament, juntament amb els codis corresponents de 007.

El codi font per a aquesta llista en el camp 337 $2 (Font) és rdamedia

Termes RDA de suport - 337 $a Codis MARC per als termes RDA - 337 $b Codis MARC per a suport - 007/00
àudio s s - enregistrament sonor
informàtic c c - recurs electrònic
microforma h h - microforma
microscòpic p  
projectat g g - material gràfic projectable
m - pel·lícula cinematogràfica
estereoscòpic e  
sense mediació n t - text
k - material gràfic no projectable
vídeo v v - enregistrament de vídeo
altre x z - sense especificar
sense especificar z z - sense especificarTraducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Traducció de: Term and Code List for RDA Media Types
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2015


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RDA
(20/07/2015)