Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Llista de termes i codis per als tipus de suports físics d'RDA

Llista de termes i codis per als tipus de suports físics d'RDA

Aquesta llista conté termes de Recursos, descripció i accés (RDA) i els corresponents codis alfabètics de dos caràcters en minúscules per als tipus de suports físics d'RDA. Aquests tipus es poden enregistrar en els registres MARC bibliogràfics i de fons en forma textual i/o de forma codificada amb dos caràcters en el camp MARC 338 (Tipus de suport físic). També es poden enregistrar, algunes vegades de forma més granular i d'altres de forma més genèrica, amb un codi d'un caràcter a MARC 007/01 (Designació específica de material) amb algunes excepcions (vegeu les taules). A continuació es llisten els codis de dos caràcters i els termes per al camp 338 $b i $a, respectivament, juntament amb els codis corresponents a MARC 007 (o altres).

El codi font per a aquesta llista en el camp 338 $2 (Font) és rdacarrier.

Suports físics sonors


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics d'àudio - 007/01
cartutx àudio  sg  g - 007/01 (Enregistrament sonor)
corretja àudio  sb  b - 007/01 (Enregistrament sonor)
cilindre àudio  se  e - 007/01 (Enregistrament sonor)
disc àudio  sd  d - 007/01 (Enregistrament sonor)
bobina de banda sonora  si  i - 007/01 (Enregistrament d'àudio)
rotlle àudio  sq  q - 007/01 (Enregistrament sonor)
bobina de fil magnètic  sw  w - 007/01 (Enregistrament sonor)
casset àudio  ss  s - 007/01 (Enregistrament sonor)
bobina de cinta àudio  st  t - 007/01 (Enregistrament sonor)
altre  sz  z - 007/01 (Enregistrament sonor)

Suports físics informàtics


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics informàtics - 007/01
targeta d'ordinador  ck  k - 007/01 (Recurs electrònic)
cartutx de xip d'ordinador  cb  b - 007/01 (Recurs electrònic)
disc d'ordinador  cd  d - 007/01 (Recurs electrònic)
cartutx de disc d'ordinador  ce  e - 007/01 (Recurs electrònic)
cartutx de cinta d'ordinador  ca  a - 007/01 (Recurs electrònic)
casset d'ordinador  cf  f - 007/01 (Recurs electrònic)
bobina d'ordinador  ch  h - 007/01 (Recurs electrònic)
recurs en línia  cr  r - 007/01 (Recurs electrònic)
altre  cz  z - 007/01 (Recurs electrònic)

Suports físics en microforma


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics en microforma - 007/01
fitxa de finestra  ha  a - 007/01 (Microforma)
microfitxa  he  e - 007/01 (Microforma)
casset de microfitxa  hf  f - 007/01 (Microforma)
cartutx de microfilm  hb  b - 007/01 (Microforma)
casset de microfilm  hc  c - 007/01 (Microforma)
bobina de microfilm  hd  d - 007/01 (Microforma)
rotlle de microfilm  hj  j - 007/01 (Microforma)
tira de microfilm  hh  h - 007/01 (Microforma)
microcòpia opaca  hg  g - 007/01 (Microforma)
altre  hz  z - 007/01 (Microforma)

Suports físics microscòpics


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics microscòpics - Bibliogràfic 008/33
preparació microscòpica  pp  p - 008/33 (Materials visuals)
altre  pz  sense codi

Suports físics d'imatges projectades


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics d'imatges projectades - 007/01
cartutx de pel·lícula  mc  c - 007/01 (Pel·lícula cinematogràfica)
casset de pel·lícula  mf  f - 007/01 (Pel·lícula cinematogràfica)
bobina de pel·lícula  mr  r - 007/01 (Pel·lícula cinematogràfica)
rotlle de pel·lícula  mo  o - 007/01 (Pel·lícula cinematogràfica)
tira de pel·lícula  gd  d - 007/01 (Material gràfic projectable)
filmina  gf  f - 007/01 (Material gràfic projectable)
cartutx de filmina  gc  c - 007/01 (Material gràfic projectable)
transparència  gt  t - 007/01 (Material gràfic projectable)
diapositiva  gs  s - 007/01 (Material gràfic projectable)
altre  mz  z - 007/01 (Pel·lícula cinematogràfica)  z - 007/01 (Material gràfic projectable)

Suports físics estereoscòpics


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics estereoscòpics - 007/01
tarja estereoscòpica  eh  h - 007/01 (Material gràfic no projectable)
disc estereoscòpic  es  s - 007/01 (Material gràfic projectable)
altre  ez  sense codi

Suports físics sense mediar


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics sense mediar
fitxa  no  sense codi
bloc de làmines  nn  sense codi
rotlle  na  sense codi
full  nb  sense codi
volum  nc  sense codi
objecte  nr  r - Bibliogràfic Capçalera/06
altre  nz  sense codi

Suports físics de vídeo


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics de vídeo - 007/01
videocartutx  vc  c - 007/01 (Enregistrament de vídeo)
videocasset  vf  f - 007/01 (Enregistrament de vídeo)
videodisc  vd  d - 007/01 (Enregistrament de vídeo)
videobobina  vr  r - 007/01 (Enregistrament de vídeo)
altre  vz  z - 007/01 (Enregistrament de vídeo)

Suports físics sense especificar


Termes RDA de suports físics - 338 $a Codis MARC per als termes RDA - 338 $b Codis MARC per a suports físics sense especificar - 007/01
sense especificar  zu  u - 007/01 (Sense especificar)Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Traducció de: Term and Code List for RDA Carrier Types
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2015


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Llista de termes i codis per als tipus de suports físics d'RDA
(18/02/2020)