CONCRECIONS A LES AACR2

(Part II, Encapçalaments, títols uniformes, referències)

 

Recopilades pel Grup de Treball per a les Concrecions a les AACR2

amb la coordinació del Servei de Normalització BibliogràficaEdició 2008

 

Aquest document inclou el contingut de l'edició del 2002 amb les actualitzacions fins el 2007

Actualització núm. 1 (Agost 2009)

Actualització núm. 2 (Desembre 2009)

Actualització núm. 3 (Setembre 2010)

Actualització núm. 4 (Juny 2012)

Actualització núm. 5 (Octubre 2014)

 

 

 

SUMARI GENERAL

 

Introducció a les Concrecions  

Guia de canvis de la darrera actualització

Introducció general

Capítol 21, Tria dels punts d’accés

Capítol 22, Encapçalaments de persones

Capítol 23, Noms geogràfics

Capítol 24, Encapçalaments de noms d’entitats

Capítol 25, Títols uniformes

Capítol 26, Referències

 

 


 

Biblioteca de Catalunya

Servei de Normalització Bibliogràfica

 


 

snb@bnc.cat

08/10/2014

Metadades associades