Format MARC 21 per a dades de fons

Tipus de cronologia i d'enumeració amb patrons de codis
Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya

Revisió d'octubre de 2002

Traducció de: Chronology and Enumeration Types with Code Patterns
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office


$y ­ Patró de regularitat

El subcamp $y conté els codis que descriuen la regularitat del patró de la publicació codificat al subcamp $w (Periodicitat). El subcamp es pot estructurar de dues maneres utilitzant tant valors de codis de cronologia com d'enumeració. Tots dos tipus comencen amb el codi de publicació.

Codi de publicació

El primer codi d'un caràcter indica en tots dos tipus, el de cronologia i el d'enumeració, si els codis subsegüents fan referència a la publicació o no publicació de part o parts del document o a una combinació d'elements de cronologia i d'enumeració.

  c - Combinat
o - Omès
p - Publicat

Codi de cronologia

El codi de cronologia s'estructura així:

<Codi de publicació><Definició del codi de cronologia><Codi de cronologia>,<Codi de cronologia>, …

El subcamp pot contenir un o més codis de cronologia associats amb la definició del codi de publicació i del codi de cronologia que són la primera i segona posicions del subcamp. El subcamp es pot repetir per a permetre la codificació de més d'una definició del codi de publicació/definició del codi de cronologia/seqüència del codi de cronologia per a indicar les excepcions regulars al patró de regularitat especificat (això és, irregulars normalitzats).

Definició del codi de cronologia - El segon codi d'un caràcter indica si, en el subcamp, el codi o codis de cronologia subsegüents representen el nom del dia, el codi numèric de mes o de mes i dia, un codi de l'estació de l'any, o un codi de setmana o de mes de l'any. Si el subcamp descriu la regularitat en termes d'enumeració, el codi és "e".

  d - Dia
m - Mes
s - Estació
w - Setmana
y - Any

Codi de cronologia - El codi de cronologia indica, en el tipus de cronologia, la designació de la part del document per a la qual es proporciona informació del patró de regularitat. Els codis van separats per una coma. S'utilitza una barra inclinada (/) per a designar els números combinats.

Els codis de dos caràcters numèrics o alfabètics s'utilitzen per als dies, setmanes, mesos, i/o estacions. Un codi de quatre caràcters s'utilitza per a indicar un any o una combinació d'anys. Un codi de menys de dos dígits es justifica a la dreta i les posicions no utilitzades contenen un zero.

Patrons de tipus i codis de cronologia

Codi de tipus de cronologia Patró possible de codi de cronologia Exemple Significat de l'exemple
d dd su Diumenge
d DD 08 8è dia de cada mes
m MM 09 Setembre
d MMDD 0925 25 de setembre
s SS 22 Estiu
w WWdd 03we Tercer dimecres
w MMWWdd 0599tu Últim dimarts de maig
w MMWWdd 0802we Segon dimecres d'agost
w MMWW 1204 Quarta setmana de desembre
y YYYY yyy1/yyy2 Abasta dos anys

Descripció del patró

Patró Significat Característiques Valors possibles - Resum
DD dia alfabètic mo-su
DD dia numèric 01-31
ww setmana numèric 01-53
WW setmana numèric 99, 98, 97, 00, 01, 02, 03, 04, 05
MM mes numèric 01-12
SS estació numèric 21, 22, 23, 24
y any numèric 2002

Valors del patró

Setmana - WW
01-53
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia de la setmana - DD
mo - Dilluns
tu - Dimarts
we - Dimecres
th - Dijous
fr - Divendres
sa - Dissabte
su - Diumenge
 
 
Setmana del mes - WW
99 - Última
98 - Penúltima
97 - Antepenúltima
00 - Cada setmana
01 - Primera
02 - Segona
03 - Tercera
04 - Quarta
05 - Cinquena
Mes - MM
01-12
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia del mes - DD
01-31
 
 
 
 
 
 
 
 
Estació - SS
21 - Primavera
22 - Estiu
23 - Tardor
24 - Hivern
 
 
 
 
 

Codi d'enumeració

El codi d'enumeració s'estructura així:

<Codi de publicació><Definició del codi d'enumeració ><Codi d'enumeració >,<Codi d'enumeració >,…

El codi d'enumeració pot ocupar la segona i tercera posicions després del subcamp $y per a proporcionar els patrons de regularitat per als documents que utilitzen només l'enumeració com a seqüenciació i/o per a aquells documents la seqüenciació dels quals s'ha d'especificar separadament quan hi ha combinacions.

Definició del codi d'enumeració - El segon codi del subcamp indica si els codis subsegüents representen l'enumeració i no la cronologia. Quan s'utilitza el codi "e", s'afegeix un codi numèric addicional per a indicar el nivell d'enumeració al qual s'aplica la regularitat.

  e1 - Enumeració, 1r nivell
e2 - Enumeració, 2n nivell

Codi d'enumeració - El codi d'enumeració precedit de la definició del codi d'enumeració indica la designació dels números del document del qual es proporciona el patró de regularitat. Les designacions se separen per una coma. S'utilitza una barra inclinada (/) per a designar un número combinat.

La presència d'una numeració contínua (subcamp $v, codi c) conjuntament amb un codi d'enumeració assenyala la combinació de nombres específics en la seqüència de números específics. Els valors de l'enumeració actual no poden ser utilitzats per a expressar l'enumeracaió en el subcamp $y degut a la numeració contínua. Els valors enumeratius han de ser representats en termes de nombres de números que s'espera que siguin publicats per a permetre que hi hagi la predicció de número combinat

Els sistemes automatitzats poden construir algorismes per a predir el segon nivell d'enumeració contínua a partir del valor inicial del segon nivell d'enumeració al començament del cicle de la subscripció.

Els codis de patró de regularitat els manté la Library of Congress. Les preguntes sobre els patrons de codificació o l'establiment de nous patrons s'han d'adreçar a Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20540-4402 (e-mail: ndmso@loc.gov).


Exemples

854 03$81$a(any)$b(mes)$c(dia)$wd$yodsa
  [Document publicat diàriament excepte els dissabtes.]
854 02$81$avol.$bnúm.$u11$vr$i(any)$j(mes)$wm$x01$ypm01,02,03,04,05,06,07/08,09,10,11,12
  [Document mensual, el primer número apareix el gener i un número combinat el juliol/agost.]
854 03$81$avol.$bnúm.$u10$vr$i(any)$j(mes)$w10$x09$yom07,08
  [Document amb deu números per volum, deu números l'any començant amb el núm. 1 el setembre; el juliol i l'agost no es publica cap número.]
854 03$81$avol.$bnúm.$u4$vr$i(any)$j(mes)$w4$x01$yps21,22,23,24
  [Document amb quatre números per volum, quatre números l'any publicats a la primavera, estiu, tardor i hivern.]
853 03$81$avol.$bnúm.$ww$yow0100we,0699we,0700we,0801we, 0802we,0803we,0804we,98we,99we
  [Publicació que no surt cap setmana de gen. (01); l'últim dc de juny (0699we); cada dc de jul. (0700we); el 1r, 2n, 3r i 4rt. dc d'ag. (0801we, 0802we, 0803we, 0804we); el penúltim dc (98we) i l'últim dc (99we)]
853 20$81$avol.$bnúm.$u48$vr$ww $x0101$yow05we
  [Document setmanal, però no surt el cinquè dimecres del mes.]
853 03$avol.$bnúm.$u12$vr$i(any)$j(mes)$wm$x01$ypw02we$ypw0402th,0501we
  [Document mensual, es publica el segon dimecres de cada mes excepte l'abril que es publica el segon dijous i el maig, que es publica el primer dimecres.]
853 02$avol.$bnúm.$u52$vr$wc$x07$ypw00mo,00th$yod0101,0704,1225$yow0901mo,1104th
  [Document publicat cada dilluns i dijous excepte quan Cap d'Any, el Quatre de Juliol, el Dia del Treball, el Dia d'Acció de Gràcies i Nadal cauen en dilluns o dijous.]
853 02$avol.$i(year)$wg$ypyyyy1/yyy2
863 02$a10$i1999/2000
853 02$81.0$avol.$bnúm.$u51$vc$i(any)$j(mes)$ww$ycw1204/1205$yce251/52
[Document publicat en cinquanta-un números setmanals amb numeració contínua. Els números amb data de la quarta i cinquena setmana de desembre (els números cinquanta-unè i cinquanta-dosè de la subscripció anual) són publicats com a número combinat.]
853 02$81.0$avol.$bnúm.$u6$vr$i(any)$j(mes)$wb$ype21,3,5,7,9,11
[Document publicat sis vegades a l'any, la numeració del qual "salta" al segon nivell utilitzant només números senars que recomencen al cap de l'any.]
853 02$81.0$avol.$bnúm.$u12$vr$i(any)$j(mes)$wm$yce27/8$ycm07/08
[Aquest títol es publica onze vegades l'any, combina al seu segon nivell enumeració (per als números set i vuit) i combina cronologia (juliol i agost).]
853 02$avol.$bnúm.$u6$vr$we$ypw02we,04we$yce21/3,4/6
[Document publicat vint-i-quatre vegades l'any el segon i quart dimecres de cada mes. El segon nivell d'enumeració combina els números 1 al 3 el segon dimecres de cada mes i els números 4 al 6 el quart dimecres de cada mes]
853 02$81.0$avol.$bnúm.$u52$vc$ww$yce251/52
[Document publicat setmanalment excepte per a la combinació de les dues últimes setmanes de desembre. Com que la descripció del número es limita només a l'enumeració, i el segon nivell d'enumeració és també continu, el patró representa la combinació de publicació de números, en aquest cas combina els números cinquanta-unè i cinquanta-dosè publicats aquest any]
853 20$81.0$a(any)$b(mes)$c(dia)$ww$ycw1203/1204
[Document publicat setmanalment excepte que combina la tercera i quarta setmana de desembre.]
853 02$81.0$avol.$bnúm.$u12$vr$i(any)$j(mes)$wm$yce27/8$yom08
[Document publicat onze vegades l'any amb enumeració combinada al juliol i no es publica a l'agost. El subcamp es repeteix per a l'excepció de l'enumeració, així com per a l'excepció de la cronologia del patró de regularitat general.]
853 02$81.0$avol.$bnúm.$u11$vr$i(any)$j(mes)$w11$ycm07/08
[Document publicat onze vegades l'any amb cronologia combinada i sense combinació en l'enumeració]
853

02$81.0$avol.$bnúm.l$u92$vc$i(any)$j(mes)$wd$x01,04,07,10$ycd0704/0705, 1224/1225 $yce2185/186,358/359$nBased on vol. 11, no. 2172/2173, December 24/December 25, 2001.
[Document publicat en tres-cents seixanta-tres números amb numeració continua en quatre volums cada any. Els números amb data de 4 de juliol i 25 de desembre són publicats com a números combinats.]



Biblioteca de Catalunya

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC


Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2001-2010

snb@bnc.cat
28/10/2007

Metadades associades