Format MARC 21 per a dades de fons

Exemples de registres MARC 21 de nivell complet

Biblioteca de Catalunya
Oficina MARC


Els exemples d'aquesta pàgina reflecteixen l'aplicació de designadors de contingut MARC en registres de nivell complet. Il·lustren les condicions següents:


Biblioteca de Catalunya

Formats MARC | Oficina MARC


Traducció de: Full Level MARC 21 Record Examples, publicat per la Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2022
DL. B. 41860-2001

snb@bnc.cat
(21/09/2022)