MARC 21 concís de fons: Introducció a la traducció catalana

 

Presentació dels Formats MARC 21

 

La Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya, òrgan assessor de la Biblioteca en temes relacionats de catalogació i indexació, va prendre la decisió de l'adopció dels formats MARC 21, i el consegüent abandó del format CATMARC, el dia 2 d'octubre de 2001.

 

El canvi de format és un fet extraordinari dins la comunitat bibliotecària catalana, ja que suposa l'abandó del format CATMARC després de vint anys d'aplicació per a adoptar una normativa internacional de gran abast i la més estesa actualment, els formats MARC 21.

 

Els formats MARC 21 són estàndards per a la representació i la comunicació d'informació bibliogràfica i relacionada en forma llegible per màquina, editats per la Library of Congress conjuntament amb la National Library of Canada.

 

La traducció dels formats MARC 21 és una de les eines imprescindibles per dur a terme el canvi de format. La Biblioteca de Catalunya publica ara les versions electròniques dels formats concisos MARC 21 de dades bibliogràfiques, d'autoritat i de dades de fons.

 

L'Oficina MARC és l'encarregada de l'adaptació i manteniment dels formats MARC.

 

Format MARC 21 concís per a dades de fons

 

El Format MARC 21 concís per a dades de fons és la traducció catalana del MARC 21 Concise Format for Holdings Data, traducció realitzada per l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya. L'Oficina MARC ha seguit el model de la versió francesa establerta per la Bibliothèque national du Canada, Normes et soutien, coeditora, juntament amb la Library of Congress, dels formats MARC 21.

 

L'Oficina MARC ha introduït unes diferències respecte a l'original anglès amb la finalitat única de continuar amb la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana. A continuació s'esmenten aquestes diferències.

 

 

  1. Codi de lloc "spc" emprat per a Catalunya. MARC 21 utilitza MARC Code List for Countries com a font dels codis de lloc de publicació, producció o execució. L'Oficina MARC manté el codi "spc" per a Catalunya per motius de continuïtat en la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana i per a la recuperació d'informació referent a Catalunya. A continuació es detallen els camps i subcamps en què s'aplica el codi.

 

 

Canvis en el format

 

En el text s'indiquen en vermell els canvis fets després de l'edició de 2001 dels Formats MARC 21 concisos. A la portada del Format queda indicada l'edició, així com el número i any de l'actualització corresponent. Tota la informació referent als canvis en els formats MARC 21 està disponible a: http://www.loc.gov/marc/status.html, que manté la Network Development and MARC Standards Office de la Library of Congress.

 

L'Oficina MARC portarà a terme les actualitzacions paral·lelament a la publicació que faci la Library of Congress.

 

Oficina MARC, Servei de Normalització Bibliogràfica

Biblioteca de Catalunya

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC