Format MARC 21 concís per a dades de fons

Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya

Traducció de: MARC 21 Concise Format for Holdings Data
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Edició 1999

Actualització núm. 1 (Octubre 2001) fins Actualització núm. 34 (Juliol 2022)


Aquesta publicació en línia proporciona accés a la versió concisa del Format MARC 21 concís per a dades de fons. El format de fons "complet" conté les descripcions detallades de cada element, juntament amb els exemples, les convencions d'entrada, i les seccions d'història.

Els canvis en el Format MARC 21 concís per a dades de fons resultants de l'Actualització núm. 33 (Novembre 2021) es visualitzen en vermell.

Sumari


Biblioteca de Catalunya

Formats MARC | Oficina MARC


Traducció catalana de Gemma Linares, revisada per Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya i Concepció Miralpeix de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2001-2022
DL. B. 41860-2001

snb@bnc.cat
(21/09/2022)

Metadades associades