BIBLIOTECA DE CATALUNYA

          DIRECTORA

          Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

          ORGANITZACIÓ

          Biblioteca de Catalunya

          COMISSARIAT

          Roser Pintó Fàbregas
           Anna Gudayol

         COL·LABORACIÓ

          Francesc X. Puig Rovira

         COORDINACIÓ

          Àrea de Difusió. BC

         CONSERVACIÓ PREVENTIVA

          Servei d’Emmagatzemament,
          Preservació i Conservació. BC

         FOTOGRAFIES

          Digitalització. BC

         PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

          Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

         DISSENY GRÀFIC

          HOBRA design
          www.hobradesign.com

         DISSENY DEL MUNTATGE

          Llamazares Pomés Arquitectura
          www.llamazarespomes.com

         PRODUCCIÓ

          Claroscuro

         AGRAÏMENTS

          Madelaine Aris
          Nerina Bacin
          José Camilo Cela Conde
          Eulàlia Coscolla
          Sílvia Ferrer
          Francesc Fontbona
          Isabel Gálvez
          Jaume Pla Bacin
          Ruth Queixalós
          Adolfo Sotelo
          German Valverde