5.2.7 Correcció d'errors causats per equips d'enregistrament mal calibrats5.2.7.1 Idealment caldria recrear o duplicar qualsevol desajustament en l'agulla de tall en l'alineament de l'agulla de reproducció, per seguir el moviment del tall al més acuradament possible i captar d’aquesta manera la major quantitat d'informació del solc amb la màxima precisió possible. Hi ha diverses raons per les quals un tallador pot estar mal alineat, la majoria de les quals són difícils d'identificar, quantificar o corregir. Tanmateix, el desalineament més habitual és lleugerament més fàcil d'identificar i tractar: es produeix quan el pla del tallador es troba descentrat respecte a l’eix principal. Això comporta un enregistrament en el qual, en el cas d’una reproducció correcta amb una agulla el·líptica ben centrada, es detecta un retard entre els dos canals. Si l'agulla el·líptica no es pot girar perquè coincideixi amb l'angle de tall original (muntant la càpsula correctament), la reproducció amb una agulla cònica pot minorar el problema fins a cert punt, tot i que amb un possible compromís en la resposta d'alta freqüència. En cas contrari, el retard es pot compensar més endavant digitalment, després de la transferència d'arxiu inicial.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.2