5.4.10 Equalització de reproducció

5.4.10.1 La representació del senyal en la majoria de formats d'àudio analògic és deliberadament no lineal en termes de resposta de freqüència. La correcta reproducció, per tant, requereix equalització de la resposta de freqüència.

5.4.10.2 Els estàndards més comuns de compensació per a la reproducció d'àudio de cinta analògica s’enumeren a continuació (Taula 1, secció 5.4). Cal assenyalar que els estàndards s’han desenvolupat al llarg del temps. Les normes actuals es donen en negreta, juntament amb la data de la seva introducció. Cal reproduir els enregistraments antics aplicant els respectius estàndards històrics, i es poden utilitzar circuits simples addicionals. A l’hora de decidir, s’han de tenir en compte possibles superposicions de normes antigues i noves per cintes enregistrades en èpoques de transició. Prèviament hi havia una gran varietat d’estàndards.

30 IPS, 76 cm/s

IEC2
AES

(1981) estàndard actual

¥

17,5 µs

 

30 IPS, 76 cm/s

CCIR
IEC1
DIN

(1953-1966)
(1968)
(1962)

35 µs

 

15 IPS, 38 cm/s

IEC1
CCIR
DIN
BS

(1968) estàndard actual
(1953)
(1962)

35 µs

 

15 IPS, 38 cm/s

NAB
EIA

(1953) estàndard actual
1963

3180 µs

50 µs

 

7 1/2 IPS, 19 cm/s

IEC1
DIN (estudi)
CCIR

(1968) estàndard actual
1965
1966

70 µs

 

7 1/2 IPS, 19 cm/s

IEC2
NAB
DIN (domèstic)
EIA
RIAA

(1965) estàndard actual
(1966)
(1963)
(1968)

3180 µs

50 µs

 

7 1/2 IPS, 19 cm/s

Ampex (domèstic)
EIA (proposat)

(1967)

50 µs

 

7 1/2 IPS, 19 cm/s

CCIR
IEC
DIN
BS

(fins 1966)
(fins 1968)
(fins 1965)

100 µs

 

3 3/4 IPS, 9,5 cm/s

IEC2
NAB
RIAA

(1968) estàndard actual
(1965)
(1968)

3180 µs

90 µs

 

3 3/4 IPS, 9,5 cm/s

DIN

(1962)

3180 µs

120 µs

 

3 3/4 IPS, 9,5 cm/s

DIN

(1955-1961)

200 µs

 

3 3/4 IPS, 9,5 cm/s

Ampex (domèstic)
EIA (proposat)

(1967)

100 µs

 

3 3/4 IPS, 9,5 cm/s

IEC

(1962-1968)

3180 µs

140 µs

 

3 3/4 IPS, 9,5 cm/s

Ampex

(1953-1958)

3180 µs

200 µs

 

1 7/8 IPS, 4,75 cm/s

IEC
DIN

(1971) estàndard actual
(1971)

3180 µs

120 µs

 

1 7/8 IPS, 4,75 cm/s

IEC
DIN
RIAA

(1968-1971)
(1968-1971)
(1968)

1590 µs

120 µs

 

1 7/8 IPS, 4,75 cm/s
casset

IEC tipus I

1974 estàndard actual

3180 µs

120 µs

 

1 7/8 IPS, 4,75 cm/s

DIN tipus I

(1968-1974)

1590 µs

120 µs

 

1 7/8 IPS, 4,75 cm/s

Tipus II i IV

(1970) estàndard actual

3180 µs

70 µs

 

15/16 IPS, 2,38 cm/s

No definit

 

 

 

 

Taula 1 Secció 5.4 Equalitzacions comunes per a reproducció de cinta magnètica analògica21

5.4.10.3 A 15 i 7,5 ips hi ha dues opcions pel que fa a l’equalització de reproducció de cintes en magnetòfon, fins i tot per a cintes enregistrades recentment d'acord amb les normes vigents. Com que aquestes són les dues velocitats d’enregistrament més comunes, cal escollir amb cura l’equalització de reproducció per a assegurar-se que correspon a l’equalització d’enregistrament. A part de les normes esmentades a la Taula 1, Secció 5.4, hi ha un petit nombre d’estàndards més recents que intenten aconseguir un millor rendiment, però que no són àmpliament acceptats. Per exemple, a 15 ips els magnetòfons Nagra disposen de l'opció d'emprar una equalització especial anomenada NagraMaster; la versió dels EUA de NagraMaster té constants de temps de 3150 i 13,5 µs, mentre que la versió europea és de ∞ i 13 µs. Des del 1958 fins a pocs anys després, Ampex utilitzà Ampex Master Equalization (AME), també per a 15 ips però oficialment només en magnetòfons de masterització de mitja polzada (MRL, 2001). Els enregistradors de dades i alguns equips portàtils populars semiprofessionals poden enregistrar a una velocitat molt lenta de 15/16 IPS (2,38 cm/s), però sembla no existir un estàndard per a l'intercanvi d'aquestes cintes, i qualsevol equalització hauria utilitzat normes propietàries (convencions no estandarditzades).

5.4.10.4 De vegades la manca de documentació pot obligar l'operador a prendre decisions auditives sobre l’equalització de reproducció. L’equalització per a reproduir cassets correspon al tipus de cinta, i cal tenir cura de garantir que s’utilitzi la correcta. Molts enregistraments en cinta, sobretot enregistraments privats o fets en institucions culturals o de recerca que no disposaven de suport tècnic, s'han realitzat en magnetòfons no alineats. Llevat que hi hagi l’evidència objectiva que permeti una configuració alternativa, pel que fa a l’equalització cal assumir que les cintes són alineades correctament.

 


21  IEC es refereix a IEC Pub 60094-1, quarta edició (1981); NAB, a l’estàndard de 1965 per a magnetòfons (IEC2), o l’estàndard per a casset de 1973; DIN es refereix a DIN 45 513-3 o 45 513-4; AES a AES-1971; i BS a l’estàndard britànic (BS 1568). S’agraeix a Friedrich Emgel, Richard L. Hess i Jay McKnight la informació generosament proveïda sobre equalització de cintes.

 

____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.4