5.5.1 Introducció

5.5.1.1 En condicions òptimes les cintes digitals poden produir una còpia inalterada del senyal enregistrat. Tanmateix, els errors no corregits en el procés de reproducció quedaran registrats de manera permanent en la nova còpia o, de vegades, s’incorporaran a la còpia interpolacions innecessàries. Cap d’aquestes situacions no és desitjable. L’optimització del procés de transferència ha d'assegurar que les dades transferides s’aproximen al màxim possible a la informació continguda al suport original. Com a principi general, els originals s’han de guardar sempre per a una possible futura consulta, però per dues simples raons pràctiques qualsevol transferència ha de poder extreure el senyal òptim de la millor còpia original disponible. En primer lloc, el suport original pot deteriorar-se, i una futura reproducció pot no assolir la mateixa qualitat, o de fet, resultar impossible; i en segon lloc, l'extracció de senyal és un esforç i inversió en temps que consideracions financeres aconsellen optimitzar en el primer intent.

5.5.1.2 Els suports de cinta magnètica d’informació digital s'han utilitzat en la indústria de dades des de la dècada de 1960, però el seu ús com a format d'àudio no es va fer comú fins a la dècada de 1980. Els sistemes que combinaven la codificació d'àudio digital amb l’enregistrament sobre cintes estàndard de vídeo es van utilitzar en primer lloc per a l’enregistrament de dues pistes, o com a cintes mestres en la producció de discs compactes (CD). Molts d'aquests suports són antics en termes tècnics i és absolutament necessari transferir-los a sistemes d'emmagatzematge més estables.

5.5.1.3 Una recomanació fonamental per a totes les transferències de dades d'àudio digital és dur-les a terme completament en el domini digital, sense haver de recórrer a la conversió a analògic. Això és relativament senzill amb les tecnologies més modernes que incorporen interfícies estàndard per a l'intercanvi de dades d'àudio, com ara AES/EBU o S/PDIF. Les tecnologies més antigues poden requerir modificacions per aconseguir aquest objectiu.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.5